سال 94منطقه 5 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/03/10 لزوم رسيدگي به لكه هاي كم برخوردار شهر در راستاي اجراي عدالت اجتماعي
لزوم رسيدگي به لكه هاي كم برخوردار شهر در راستاي اجراي عدالت اجتماعي
رئيس شوراي شهر اصفهان گفت: برخي از مناطق شهري جنوب اصفهان از لكه هاي محروم برخوردارند كه به دليل تحقق عدالت اجتماعي بايد به اين مناطق رسيدگي شود.
رضا اميني در حاشيه افتتاح پروژه هاي منطقه 5 شهرداري اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار كرد: امروز شاهد افتتاح پاركينگ طبقاتي محتشم كاشاني در خيابان محتشم كاشاني،  خيابان يازده محرم در خيابان محتشم كاشاني ،  پياده روسازي خيابان هاي رودكي، وحيد، ملت و بوستان ملت بوديم.

وي بابيان اينكه بر خلاف برخي از تصورات كه مناطق 5 و 6 از بسياري از امكانات برخوردارند گفت: با اين وجود اين مناطق داراي لكه هاي  محروم نيز هستند.

اميني اضافه كرد: در تمامي نقاط شهري بايد به لكه هاي كم برخوردار توجه شود تا شاهد عدالت اجتماعي باشيم.

وي با اشاره به اينكه بايد اهالي بافت هاي فرسوده اي كه در مناطق 5 شهري وجود دارند از امتيازاتي كه براي احيا اين بافت ها ارائه مي شود مطلع شوند گفت: از اين رو اميد است با ايجاد  محرك توسعه شاهد ارتقا شهرها باشيم.

رئيس شوراي شهر اصفهان با اشاره به اينكه بايد لكه هاي محروم كه در برخي از اين مناطق وجود دارند مورد توجه قرارگيرند بيان كرد: به عنوان مثال حوالي "كوه دنبه" و خيابان باغ درياچه محلات محرومي وجود دارد كه بايد مدنظر شوراي بعدي هم قرار گيرد.

وي با اشاره به اينكه در برخي از نقاط شهري مشاغل مزاحمي وجود دارند كه در اراضي دولتي مستقر هستند گفت: بايد اين مشاغل از اين مكان ها خارج شوند تا مراكز علمي جاي اين مكان ها را بگيرد.

اميني تاكيدكرد: البته بايد زمينه خروج مشاغل مزاحم از مراكز شهري مهيا شود.

وي در بخش ديگر سخنان خود با بيان اينكه اراضي محدوده كوه صفه پتانسيل ايجاد مراكز گردشگري خوبي را به دليل مجاورت با اين كوه گردشگري دارد گفت: ساخت مراكز تفريحي دراينجا قطعا بر جذب تعداد بيشتر گردشگران موثر خواهد بود.

اميني اضافه كرد: شوراي دوره پنجم بايد مطالبات به حق مردم را پاسخگو باشد كه از جمله آنها به تنظيم شبكه معابر شهري و توسعه پاركينگ هاي شهري مي توان اشاره كرد.

وي اضافه كرد: اميد است با توسعه فضاي سبز حجمي مناطق با توجه به اصلاح سيستم آبياري و توسعه مراكز فرهنگي كه يكي از نياز هاي مبرم منطقه 5 است بتوان توازني را بين ساير مناطق با اين منطقه ايجاد كرد.

رئيس شوراي شهر اصفهان اضافه كرد: در دوره هاي قبلي كه در شوراي شهر و شهرداري حضور داشتم بيشتر تنظيم سرانه ها به سمت مناطق شمالي شهر سوق داده شد و علت اين هم به خاطر جمعيت بيشتر اين مناطق بود.

اميني اضافه كرد: اميد است تنظيم سرانه ها به همين صورت دنبال شود و به مناطق جنوبي شهر نيز كه داراي لكه هاي محرومي هستند هم توجه و رسيدگي شود.

اتفاق نظر شهرداري و ستاد كل نيروهاي مسلح براي توسعه اراضي جنوبي

اميني توافق اوليه بين ستاد كل نيروهاي مسلح با شهرداري را اولين قدم براي آزاد سازي اراضي جنوبي شهر به جهت انجام پروژه هاي شهري دانست و گفت: براي اين مهم مكاتبات بين شهرداري و ستاد كل نيروهاي مسلح انجام شده است و خود ارتش و سپاه هم قائل به توسعه اين اراضي هستند.

وي با بيان اينكه ما شهروندان امينت خود را مديون وجود برادران ارتشي و سپاهي هستيم اضافه كرد: يكي از ملزومات تامين همين امنيت وجود فضايي مناسب براي حضور اين نيروهاست كه بايد اين فضا براي آنها تامين شود تا اين اراضي به مديريت شهري واگذار شود.

رئيس شوراي شهر اصفهان ادامه داد: براي اين منظور چندين پادگان در طرح تفصيلي قرار گرفته است كه با جانمايي هاي مناسبي قرار است مكان خود را تغيير دهند اما بايد مكان مناسبي هم براي نيروهاي مسلح فراهم شود.

اميني در بخشي ديگر از صحبت هاي خود با اشاره به اينكه نمي توان محاسبه كرد كه به چه ميزاني پروژه هاي شهري به دوره بعدي واگذار مي شود گفت: ما فرقي بين دوره هاي مختلف شوراي شهر نمي بينيم و نمي توان در اين مورد محاسبه اي انجام داد.

وي اضافه كرد: نبايد مرزهاي سياسي در اين دوران تاريخي وجود داشته باشد و بايد به دور از اين موضوعات تنها به خدمت رساني به مردم انديشيد.

رئيس شوراي شهر اصفهان اضافه كرد: مردم به دور از حساسيت هاي شديد حزبي و جناجي تنها از حاكميت توقع خدمت رساني دارند كه بايد ما هم همين موضوع را سرلوحه كارهاي خود قرار دهيم.