سال 94منطقه 5 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/04/24 طرح آزادسازي انتهاي سه راه نظر تدريجي است
طرح آزادسازي انتهاي سه راه نظر تدريجي است

مدير منطقه 5 شهرداري اصفهان گفت: امسال 3 ميليارد تومان بودجه براي اجراي طرح آزادسازي انتهاي سه راه نظر در نظر گرفته شده اما با توجه به گراني قيمت زمين اين محدوده آزادسازي به صورت تدريجي انجام مي شود.

حميدرضا فرهنگ اظهاركرد: پروژه آزادسازي انتهاي سه راه نظر  8500 متر عرصه دارد كه آزادسازي 2500 مترمربع آن و در واقع نقاط گرانتر و اصلي تر شامل 20 مغازه مجاور خيابان و 5 منزل باقي مانده است.

وي با بيان اينكه امسال 3 ميليارد تومان بودجه براي اجراي طرح آزادسازي انتهاي سه راه نظر در نظر گرفته شده اما با توجه به گراني قيمت زمين آزادسازي به صورت تدريجي انجام مي شود، تاكيد كرد: البته در كنار آن مشاور طرح انتخاب كرده ايم تا انتهاي سه راه نظر و بيشه خزايي در مجاورت زاينده رود در قالب يك طرح شكيل انجام شود.

مدير منطقه 5 شهرداري اصفهان با ابراز خرسندي از اينكه در اين نقطه از شهر طرح خوبي در حال استحصال است، گفت: تا سال آينده انتهاي سه راه نظر ساماندهي مي شود.

وي در ادامه به احداث ادامه خيابان توحيد اشاره كرد و گفت: با همكاري دانشگاه و ارتش توافقات اوليه پروژه ادامه خيابان توحيد انجام و در صدد آزادسازي اين گلوگاه هستيم.

فرهنگ اضافه كرد: پروژه ادامه خيابان توحيد به زودي به نتيجه مي رسد و يكي از گره هاي جنوب غربي اصفهان بازگشايي خواهد شد.