سال 94منطقه 5 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/03/31 لكه گيري و روكش آسفالت معابر فرعي و اصلي مناطق 12و 5 در دست اجراست
لكه گيري و روكش آسفالت معابر فرعي و اصلي مناطق 12و 5 در دست اجراست

مدير واحدهاي توليدي و خدمات فني سازمان عمران شهرداري اصفهان گفت: لكه گيري و روكش آسفالت معابر فرعي منطقه 5 و معابر اصلي منطقه 12 در دست اجراست.

احمد رضا ايرجي  اظهار كرد: آسفالت معابر شهر اصفهان بر اساس اولويت انجام مي شود هم اكنون نيز آسفالت معابر اصلي منطقه 12 و معابر فرعي منطقه 5 در دستور كار سازمان عمران قرار دارد.

وي با اشاره به لكه گيري و روكش آسفالت معابر فرعي منطقه 5 شهرداري اصفهان، افزود: لكه گيري و روكش آسفالت معابر فرعي خيابان بهار آزادي در خيابان چهار باغ بالا در دست اجراست.

مدير واحدهاي توليدي و خدمات فني سازمان عمران شهرداري اصفهان ادامه داد: اين پروژه تاكنون 40 درصد پيشرفت داشته و ظرف هفته آينده تكميل مي شود.

 ايرجي خاطرنشان كرد: خيابان هاي اميركبير، استقلال و قائم مقام فرهاني از خيابان هاي پرتردد و اصلي منطقه 12 محسوب مي شود از همين رو بهسازي آسفالت اين خيابان ها براي تسهيل عبور و مرور شهروندان در دست اجرا قرار گرفت.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر عمليات آسفالت و آسفالت تراشي خيابان قائم مقام فرهاني تا خيابان باباگلي در دست اجراست، افزود: براي روكش آسفالت اين پروژه 1123تن آسفالت استفاده شده است.

مدير واحدهاي توليدي و خدمات فني سازمان عمران شهرداري اصفهان ادامه داد: همچنين آسفالت خيابان اميركبيرسوم و خيابان استقلال به سمت ميدان نوآوران در دست اجراست.