سال 94منطقه 5 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/07/03 افزايش متراژ صدور پروانه هاي ساختماني در 5 منطقه شهرداري اصفهان
افزايش متراژ صدور پروانه هاي ساختماني در 5 منطقه شهرداري اصفهان

معاون شهرسازي ومعماري شهرداري اصفهان از افزايش متراژ صدور پروانه هاي ساختماني در 5 منطقه شهر خبر داد و گفت: امسال مناطق 5، 7، 10، 13 و 14 شهرداري اصفهان جهش خوبي در افزايش متراژ پروانه هاي ساختماني داشته اند.

سيد جمال الدين صمصام شريعت با اشاره به آمار و اطلاعات مقايسه متراژ پروانه هاي ساختماني صادر شده در مناطق 15 گانه شهرداري اصفهان تا پايان شهريور ماه امسال، تصريح كرد: در سال جاري بيش از يك ميليون و 550 هزار مترمربع پروانه ساختماني در شهر اصفهان صادر شده است.

وي ادامه داد : امسال مناطق 5، 7، 10، 13 و 14 شهرداري اصفهان جهش خوبي در افزايش متراژ پروانه هاي ساختماني داشته اند.

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان يادآور شد: البته آمار متراژ صدور پروانه هاي ساختماني در منطقه 3 شهرداري مشابه سال گذشته است.

وي با بيان اينكه در فروردين و خردادماه 96 افزايش معناداري در متراژ صدور پروانه هاي ساختماني صورت گرفت، افزود: اين در حالي است كه در تيرماه شاهد كاهش متراژ صدور پروانه بوديم.

صمصام شريعت گفت: امسال در منطقه 5 شاهد 6 درصد اضافه متراژ در صدور پروانه هاي ساختماني، در منطقه 7 برابر با 27 درصد، در منطقه 10 برابر 22 درصد، در منطقه 13 برابر 87 درصد  و در منطقه 14 برابر با 30 درصد شاهد افزايش متراژ پروانه ساختماني بوديم كه بيانگر استقبال مردم از ساخت و ساز در مناطقي است كه هزينه هاي مترتب بر صدور پروانه هاي ساختماني كمتر بوده و قيمت زمين مناسب مي باشد.