درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
ايجاد شهرك مشاغل ساختماني در اصفهان
ايجاد شهرك مشاغل ساختماني در اصفهان

 

ساماندهي مشاغل وارد فاز جديد شد

ايجاد شهرك مشاغل ساختماني در اصفهان

پس از زمزمه هاي تشكيل شهرك مبل،طلا و خودرو يه عنوان شهرك هاي صنفي در اصفهان، جلسه رايزني مديريت شهري و فعالان حوزه مشاغل ساختماني براي ايجاد اين شهرك برگزار شد.

رييس شوراي اسلامي شهر اصفهان با تاكيد بر ايجاد شهرك و استقرار مشاغل ساختماني به صورت مرحله به مرحله گفت: 170 هزار واحد صنفي در اصفهان فعال هستند كه بايد گام به گام ساماندهي شوند؛ در غير اين صورت امكان هدررفت سرمايه وجود دارد. مهندس اميني با اشاره به تجمع مشاغل و واحدهاي خدماتي مختلف در مناطق شهر و آسيب هاي ايجاد شده، ادامه داد: ا گر قرار است چنين شهركي ايجاد شود، بايد گروهي تخصصي و كوچك ايجاد و مباحث اجتماعي آن نيز در نظر گرفته شود. وي پيشنهاد كرد كه براي به ثمر نشستن اين شهرك، كارگروهي ايجاد و از اتكاي آن به حا كميت كاسته شود؛ چرا كه با تغيير مديران، طرح نيز مسكوت مي ماند.

مهندس اميني با بيان اينكه نمي توان روي مديريت شهري حساب كرد ، ادامه داد: در حال حاضر توقع مردم از شهرداري افزايش يافته؛ به طوريكه اين نهاد به جاي انجام وظايف معمول خود، وظايف ديگري را عهده دار شده است.

رييس كميسيون عمران شوراي اسامي شهر اصفهان با بيان اينكه رويكرد مديريت شهري، ساماندهي مشاغل است، گفت: بايد براي شهروندان شرايطي فراهم شود كه بدون اتلاف وقت و هزينه، ايجاد ترافيك و مشكلات زيست محيطي به كالاي مورد نظر خود دست يابند كه اين روند در ساماندهي مشاغل شهري اصفهان در نظر گرفته شده است. جان نثاري ادامه داد: براي ايجاد شهرك خودرو نيز زمين اختصاص داده شده و ايجاد شهرك هاي تلفن همراه و طلا دنبال مي شود. وي تنظيم آيين نامه ساماندهي مشاغل شهري را نقطه عطفي در حركت شهري دانست واظهار داشت: صنعت ساختمان، صنعتي پر مخاطب است كه اشتغا لهاي متنوعي در زير مجموعه آن قرار داشته و در عين حال به دليل تنوع مصالح، سليقه مردم، سب كهاي جديد معماري و رقابت هايي كه بين مردم وجود دارد، به همراه تا كيد بر استفاده از فناور يهاي نوين كه با شيب زيادي در جامعه بستر سازي شده، مطالبه مردمي در اين حوزه افزايش يافته است. وي كه معتقد است اين حوزه پيچيدگ يهاي خاص خود را دارد، افزود: اداره كل راه و شهرسازي براي اختصاص زمين، مساعدت لازم را انجام دهد. به گفته جانثاري، اين شهرك مي تواند به محلي براي ارائه مشاوره فني و مهندسي، تبديل شود كه از اين نظر سازمان نظام مهندسي، نقش مهمي دارد. وي ادامه داد: ضوابط ترافيكي و جانمايي شهرك نيز مهم است؛ چرا كه بايد همه مردم به آن دسترسي داشته و در عين حال دسترسي به رينگ ترافيك شهر مهم است.

جان نثاري تا كيد كرد كه براي ساخت اين شهرك بايد اشخاص حقيقي و بخش خصوصي حضور پررنگ تري داشته باشند و در عين حال سازمان ساماندهي مشاغل شهري،مطالعات فاز صفر شهرك را انجام دهد و شهرداري نيزبه اين شهرك به ديد ساماندهي مشاغل نگاه كند تا هزينه اخذ پروانه شهرك كمر شكن نباشد.

آذربايجاني، رييس كميسيون فرهنگي نيز ضمن تاكيد بر ارائه مطالعات جامع و كامل براين شهرك، گفت: از آنجايي كه اين شهرك امور مردم را تسهيل مي كند، بنابراين بايد به مباحث اجتماعي آن همانند بازخورد اجتماعي جاب هجايي مشاغل و مراجعان توجه كرد.

شريعتي، نايب رييس شوراي اسامي شهر اصفهان، پرس شهايي را در خصوص ساخت اين شهرك مطرح كرد و گفت: بايد پرسيد در شهر چه تعداد شهرك مشاغل ساختماني مي توان ايجاد كرد و مشاركت و حضور مردم در اين پروژه تا چه حد مي تواند كمك كننده باشد. وي افزود: ضمن اينكه بايد به مكان ساخت آن نيز دقت كرد.

صادقيان، رييس كميسيون بهداشت درخواست كرد تا در روند اجراي اين شهرك، از ايده آل گرايي و بزر گنمايي پرهيز شود؛ چرا كه به محض تغيير مديريت، به پروژه اي تخت جمشيدي تبديل مي شود. وي خواستار تشكيل هيات مديره اين شهرك شد و افزود: طرح بايد فازبندي و توسط هيات مديره اجرايي شود.
داوودي، عضو كميسيون عمران بر تحول صنعت ساختمان سازي تا كيد كرد و گفت: در ساير كشورها نظام اجرايي ساختمان سازي را متحول و سپس اقدام به ايجاد چنين شهركي كرده اند و اين در حالي است كه صنعت اجراي ساختمان ما ابتدايي و قديمي است.

مديرعامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان، گفت: 42 اتحاديه و صنف در حوزه ساختمان در اصفهان فعا لاند كه ا گر در چند نقطه شهر متمركز شوند، خدمات رساني بهتري خواهند داشت.

كشاورز، تعداد واحدهاي صنفي موجود در اصفهان را زياد دانست و گفت: در ساير كشورها به ازاي هر 400 نفر يك واحد صنفي وجود دارد و اين در حالي است كه در اصفهان به ازاي هر 12 نفر يك واحد صنفي فعال است كه نشا ندهنده آشفتگي در شهر است. ايجاد مجتمع ها و شهرك هاي صنفي مي تواند مشاغل را ساماندهي ، دست دلال ها را كوتاه، رقابت ها را افزايش و بر كيفيت كالاها بيافزايد.

 

تعداد بازدیدکنندگان امروز 15 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 137427 تعداد کاربران بر خط 41 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
آدرس:
اصفهان – کنار گذر اتوبان شهید صیاد شیرازی،حدفاصل چهار راه پیروزی و خیابان رکن الدوله، نبش کوچه 36(احسان)
تلفــن:  4-32683601 031 
نمابر:32683605  031     
شمـاره پیــامـک :   3000139090                     
پست الکترونیک :   mayadin@isfahan.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.