درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان بالاترين رشد عملكرد بودجه‌اي نسبت به سال قبل را در ميان سازمان هاي شهرداري اصفهان محقق نمود.
سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان بالاترين رشد عملكرد بودجه‌اي نسبت به سال قبل را در ميان سازمان هاي شهرداري اصفهان محقق نمود.
سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان بالاترين رشد عملكرد بودجه‌اي نسبت به سال قبل را در ميان سازمان هاي شهرداري اصفهان محقق نمود. عملكرد سازمانها سازمانهاي ساماندهي مشاغل شهري، حمل بار و كالاي درون شهري، قطار شهري و پايانه‌هاي مسافربري به ترتيب با 52، 50، 46 و 43 درصد بالاترين رشد عملكرد بودجه‌اي نسبت به سال قبل را محقق كرده‌اند. جلسات شوراي سازمان‌هاي وابسته به شهرداري اصفهان در خرداد ماه و تير ماه سال جاري با حضور استاندار، اعضاي شوراي اسلامي شهر، شهردار و ديگر مديران شهري برگزار شد. در اين نشست‌ها گزارش عملكرد سالانه هر سازمان به همراه با تفريغ بودجه، صورتهاي مالي و همچنين گزارش بازرسان و حسابرسان سازمان‌ها بررسي، تأييد و درباره مسائل مربوطه تصميم‌گيري شد. بهروز نصرآزاداني مديرهماهنگي و نظارت بر مناطق و سازمانهاي شهرداري اصفهان در اين باره گفت: از نظر بودجه‌اي، سازمان‌هاي وابسته به شهرداري در سال 95 در مجموع بالغ بر8 هزار و 910 ميليارد ريال عملكرد داشته‌اند كه در مقايسه با تفريغ سال 94 نزديك به 25 درصد رشد داشته است. در اين ميان، سازمان‌هاي ساماندهي مشاغل شهري، حمل بار و كالاي درون شهري، قطار شهري و پايانه‌هاي مسافربري به ترتيب با 52، 50، 46 و 43 درصد بالاترين رشد عملكرد بودجه‌اي نسبت به سال قبل را محقق كرده‌اند. وي افزود: عملكرد كلي سازمان‌هاي وابسته به شهرداري اصفهان در سال 95 برابر مبلغ 8 هزار و 910 ميليارد ريال بوده كه معادل 67 درصد از كل عملكرد، برابر با مبلغ 5 هزار و 925 ميليارد ريال، مربوط به 2 سازمان قطار شهري و عمران شهري است كه بيانگر ميزان اهميت و اولويت طرح‌ها و پروژه‌هاي شهرداري در اين سازمان‌هاست. مدير هماهنگي و نظارت بر مناطق و سازمانهاي شهرداري اصفهان تصريح كرد: در سازمان‌هايي كه درصد تحقق بودجه آن‌ها اعداد كمتري را نشان مي‌دهد علت عدم دستيابي به عملكردهاي مالي بالاتر، اول تعيين اهداف بلند جهت اجراي طرح‌هاي كليدي و دوم طولاني شدن فرآيندهاي مطالعاتي و عقد قراردادهاي اجرايي طرح‌ها به ويژه در حوزه طرح‌هاي مشاركتي و سرمايه‌گذاري بوده است كه اين كاستي‌ در سال 96 جبران شده و جهش‌هاي آن خود را در تفريغ بودجه سال 96 نشان خواهد داد. نصرآزاداني بيان كرد: آنچه در سال مالي 95 قابل توجه بوده است موفقيت بيشتر سازمان‌هاي شهرداري در تحقق اهداف مالي و بودجه‌اي خود است به طوري كه ميزان دستيابي به بودجه مصوب در پايان سال مالي بدون در نظر گرفتن سازمان قطار شهري در حدود 95درصد بوده است. تنها در چند مورد اين تحقق بودجه اعداد پايين‌تري را نشان مي‌دهد. به طور مثال در سازمان مديريت پسماند عليرغم عملكرد درخشان آن سازمان در پيش‌بيني بودجه سال 95 فقط براي يك پروژه بزرگ بيش از 10 ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود كه امكان‌پذير نشدن اجراي آن باعث عدم تحقق كامل بودجه آن شده است. وي ادامه داد: درخصوص سازمان قطار شهري نيز كه شرايط خاصي داشته و تحقق بودجه آن وابستگي زيادي به بودجه‌هاي ملي دارد شاهد عملكردي حدود 70درصد بودجه پيش‌بيني شده هستيم. به نظر مي‌رسد هر چه سازمان‌ها چابك‌تر و مأموريت‌گراتر بوده‌اند عملكرد بهتري از خود نشان داده‌اند. همچنين در طي جلسات، اساسنامه‌هاي سازمان‌هاي وابسته به شهرداري بر اساس ابلاغيه‌هاي وزارت كشور و در چارچوب ضوابط تشكيلاتي شهرداري‌ها اصلاح، بررسي و جهت طي مراحل قانوني به شوراي اسلامي شهر ارسال شد.
تعداد بازدیدکنندگان امروز 6 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 139156 تعداد کاربران بر خط 15 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
آدرس:
اصفهان – کنار گذر اتوبان شهید صیاد شیرازی،حدفاصل چهار راه پیروزی و خیابان رکن الدوله، نبش کوچه 36(احسان)
تلفــن:  4-32683601 031 
نمابر:32683605  031     
شمـاره پیــامـک :   3000139090                     
پست الکترونیک :   mayadin@isfahan.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.