سال 95Omran
1ارتباط با مانقشه سايت1عضويت و ورود اعضا1صفحه اصلیصفحه اصلی
1397/11/06 از پيشرفت تقاطع غيرهمسطح در بزرگراه شهيد اردستاني چه خبر؟97/11/06
از پيشرفت تقاطع غيرهمسطح در بزرگراه شهيد اردستاني چه خبر؟97/11/06

معاون عمران شهري شهردار اصفهان گفت: عمليات اجرايي پروژه تقاطع غيرهمسطح در بزرگراه شهيد اردستاني 14 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

ايرج مظفرعنوان كرد: طرح تقاطع غيرهمسطح شهيد اردستاني يكي از تقاطع هاي حلقه حفاظتي محسوب مي شود كه در كاهش ترافيك منطقه 14 و جلوگيري از ورود كاميون ها به داخل منطقه، افزايش ايمني، كاهش خطرات و تصادفات جاده اي بسيار تاثيرگذار است.

وي با بيان اينكه اين پروژه در محدوده مناطق 14 و 10 قرار دارد، ادامه داد: مساحت آزادسازي منطقه 14 براي اين پروژه بالغ بر 121 هزار مترمربع و در منطقه 10، بالغ بر 127 هزار مترمربع است.

معاون عمران شهري شهردار اصفهان با بيان اينكه مساحت كل پروژه 250 هزار مترمربع و طول كل پل 77.5 متر است، اضافه كرد: هزينه اجرايي تقاطع غيرهمسطح شهيد اردستاني، حدود 591 ميليارد ريال است كه براي آزادسازي در منطقه 14 حدود 140 ميليارد ريال و در منطقه 10 حدود 150 ميليارد ريال اعتبار صرف مي شود؛ در مجموع براي آزادسازي و اجراي تقاطع غيرهمسطح شهيد اردستاني حدود 881 ميليارد ريال اعتبار صرف مي شود.

مظفر خاطرنشان كرد: از نيمه آذرماه كه كلنگ احداث اين پروژه به زمين زده شد تاكنون عمليات اجرايي تقاطع غيرهمسطح در بزرگراه شهيد اردستاني 14 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

وي با بيان اينكه 23 تقاطع غيرهمسطح و هفت پل بزرگ بخش‌هايي از اين طرح را شامل مي‌شود، گفت: 45.8 كيلومتر از اين طرح در 11 منطقه از كلانشهر اصفهان، 28.6 كيلومتر آن در محدوده پنج شهر دولت آباد، خورزوق، خميني شهر، درچه و شهر ابريشم و 3.8 كيلومتر آن در محدوده فرمانداري‌ها قرار دارد.

معاون عمران شهري شهردار اصفهان خاطرنشان كرد: حلقه حفاظتي شهر اصفهان، مجموعه اي از بزرگراه‌ها و تقاطع هاي غيرهمسطح است كه داراي اثرات اجتماعي و اقتصادي همچون تسهيل عبور و مرور در سطح شهر، كاهش اتلاف وقت و كاهش مصرف سوخت، كاهش بار ترافيكي در مبادي ورودي شهر و توزيع ترافيك در ورودي شهر قبل از رسيدن به هسته شهر است.