سال 95Omran
1ارتباط با مانقشه سايت1عضويت و ورود اعضا1صفحه اصلیصفحه اصلی
1397/11/15 مظفر اعلام كرد: اختصاص 26 ميليارد تومان اعتبار به 35 طرح عمراني منطقه سه97/11/15
مظفر اعلام كرد: اختصاص 26 ميليارد تومان اعتبار به 35 طرح عمراني منطقه سه97/11/15

معاون عمران شهري شهردار اصفهان اظهار كرد: با بررسي‌هاي صورت گرفته در سطح منطقه سه، برنامه ريزي جهت اجراي 35 طرح عمراني با اعتبار 26 ميليارد و 800 ميليون تومان در سال آينده صورت گرفته است.

 ايرج مظفر در خصوص پروژه‌هاي عمراني سال آينده منطقه سه گفت: پياده‌روسازي محور مياني خيابان چهارباغ عباسي با اعتباري بالغ بر پنج ميليارد و 500 ميليون تومان، احياي محور گردشگري-تاريخي ميدان امام علي(ع) تا ميدان امام(ره) با سه ميليارد تومان و احداث و ساماندهي خيابان آقانورالله نجفي(بيت الحسين) به مبلغ سه ميليارد تومان از مهمترين پروژه‌هاي منطقه سه در سال آينده است.

وي افزود: روكش و ترميم آسفالت سطح منطقه با اعتبار 2500 ميليارد تومان، ساماندهي و كف سازي ميدان امام حسين(ع) و احياي محور ميدان امام حسين(ع) تا ميدان امام(ره) محدوده خيابان سپه با اعتبار سه ميليارد تومان به ترتيب بيشترين اعتبار را به خود اختصاص داده است.

معاون عمران شهري شهردار اصفهان ادامه داد: از ديگر طرح‌هاي عمراني در اين منطقه با توجه به اهميت بافت تاريخي مي‌توان به ساماندهي محور تاريخي دردشت، تكميل بدنه سازي مسجد كمرزرين، ساماندهي خيابان‌هاي منتهي به چهارباغ (آمادگاه و سيد عليخان)، ساماندهي بازار خياطها، ساماندهي مادي چشمه مدرس از سرچشمه تا ميدان قدس، ساماندهي مادي باقرخان و راران تكميل بدنه سازي مسجد كمرزرين، ساخت تجاري‌هاي پشت مسجد كمر زرين (پروژهA11 ) و مرمت مقبره كمال اسماعيل در خيابان كمال با هزينه‌اي بالغ بر 2500 ميليارد تومان اشاره كرد.

مظفر به احداث مسير بي. آر .تي حد فاصل چهارباغ عباسي تا چهارراه هشت بهشت، احداث مسير دوچرخه در سطح منطقه، بازسازي مسير اتوبوس تندرو با مبلغ 1600 ميليارد تومان اشاره كرد و گفت: در سال آينده جهت اجراي طرح بهسازي كتابخانه مركزي اعتبار يك ميليارد توماني در نظر گرفته‌ايم.    

وي با بيان اينكه جهت اجراي پروژه هاي پياده‌روسازي و بهسازي و مناسب سازي معابر در سطح منطقه دو ميليارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است، افزود: پياده‌رو سازي خيابان مشتاق حد فاصل ابوالحسن اصفهاني تا چهارباغ خواجو، پياده روسازي خيابان باغ گلدسته حدفاصل ميدان امام حسين(ع) تا كتابخانه مركزي، اصلاح هندسي تقاطع‌ها و روان‌سازي عبور و مرور در معابر فرعي از جمله پروژه هاي منطقه سه در سال آينده است.

معاون عمران شهري شهردار اصفهان به پروژه‌هاي مناسب سازي منطقه اشاره كرد و گفت: پروژه‌هاي مناسب سازي شامل مناسب‌سازي ضلع جنوبي خيابان سروش حدفاصل ميدان احمدآباد تا ميدان قدس، مناسب‌سازي ايستگاه‌هاي اتوبوس و عبورهاي عرضي محورهاي نشاط، هاتف و عبدالرزاق در سطح منطقه، خيابان مشتاق اول حدفاصل ميدان خواجو تا ميدان بزرگمهر، خيابان فردوسي حدفاصل پل فردوسي تا چهارراه فلسطين، پارك حاشيه زاينده رود حدفاصل پل خواجو تا پل بزرگمهر، خيابان چهارباغ خواجو حدفاصل ميدان خواجو تا چهارراه نقاشي، مناسب سازي و ايجاد دسترسي به ساختمان شهرداري منطقه، تجهيز سرويس بهداشتي ( مناسب سازي سرويس بهداشتي و نصب ست حركت درماني ويژه معلولان) و ايجاد محل پارك خودرو معلولان است.

مظفر در خصوص ساير پروژه‌هاي عمراني اين منطقه اظهار كرد: تعمير و نگهداري معابر و ابنيه شهري، احداث سرويس بهداشتي ميدان امام (پشت مسجد شيخ لطف الله)، اجراي بند 14 و ماده 110 قانون شهرداري، حفر و تنقيه چاه‌هاي آب باران و احداث كانيو و ابراهه، بهسازي و بازسازي سرويس‌هاي بهداشتي سطح منطقه و پرداخت ديون عمراني با اعتبار 2300 ميليارد تومان نيز از ديگر طرح هاي سال آينده در منطقه سه شهرداري اصفهان است.