سال 95Omran
1ارتباط با مانقشه سايت1عضويت و ورود اعضا1صفحه اصلیصفحه اصلی
1397/11/15 مظفر خبر داد: اختصاص 52 ميليارد تومان اعتبار براي آسفالت معابر شهر97/11/15
مظفر خبر داد: اختصاص 52 ميليارد تومان اعتبار براي آسفالت معابر شهر97/11/15

معاون عمران شهري شهرداري اصفهان گفت: در سال آينده اعتباري بالغ بر 52 ميليارد تومان به منظور بهبود آسفالت خيابان ها و معابر پيش بيني شده است.

ايرج مظفرعنوان كرد: به منظور انجام پروژه‌هاي آسفالت در مناطق 15 گانه شهرداري اصفهان بالغ بر 52 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته‌ايم؛ اين پروژه‌ها شامل انجام عمليات نگهداري و تعميرات معابر اصلي و فرعي است كه در قالب لكه‌گيري و روكش اجرا مي‌شود.

وي ادامه داد: در اين شهر بزرگ و پرجمعيت كه هر روز شاهد تردد ميليون‌ها وسيله نقليه شخصي و عمومي هستيم، به‌طور متوسط سالانه بايد چند هزارتن آسفالت مصرف شود تا سطح معابر آن از استانداردهاي مطلوب برخوردار باشد و بتواند به احتياجات حمل و نقلي شهروندان ساكن شهر اصفهان پاسخي مناسب بدهد.

معاون عمران شهري شهردار اصفهان ادامه داد: در سال آينده بيشترين اعتبار تخصيص يافته در خصوص اجراي عمليات آسفالت در مناطق پانزده‌گانه شهرداري اصفهان متعلق به منطقه شش با 9 ميليارد تومان و منطقه چهار با پنج ميليارد تومان اعتبار و سپس مناطق هفت و هشت و12 هركدام با اعتباري درحدود چهار ميليارد تومان و كمترين ميزان آسفالت نيز مربوط به منطقه ناژوان با 400 ميليون تومان اعتبار است.

مظفر همچنين در خصوص برنامه خيابان سازي و آسفالت معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان تا پايان سال جاري افزود: اجراي پروژه‌هاي آسفالت در خيابان‌هاي حكيم صفايي در منطقه دو، احداث باند شمالي خيابان مهديه در منطقه 12، خيابان هفت تير در منطقه 10، خيابان پرستار در منطقه هفت و خيابان منتظرالمهدي در منطقه 14 با هزينه اي بالغ بر پنج ميليارد و 800 ميليون تومان تا پايان سال جاري در دست احداث است؛ همچنين در سال جاري علاوه بر اجراي پروژه‌هاي آسفالت در مناطق 15 گانه در پروژه‌هاي شاخص نيز به ميزان 3600 تن آسفالت اجرا شده كه شامل پروژه پايانه انديشه، پروژه تاسيسات زيربنايي نمايشگاه‌ها، روشن دشت، اشكاوند و مجموعه پل‌ها و تقاطع استقلال است.

وي عنوان كرد: آسفالت معابر و مشكلاتش سال‌ها است كه دغدغه مشترك شهروندان و مديران شهري است، توجه به معابر به عنوان شريان‌هاي اصلي شهر، گام مهمي در هدايت و كنترل ترافيك شهر است و رسيدگي و نظارت بر كيفيت معابر در شهر بايد در اولويت قرار گيرد.

معاون عمران شهري شهرداري اصفهان اظهاركرد: با توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ساماندهي و لكه‌گيري اصولي آسفالت معابر يا به عبارتي نگهداري و تعميرات به جاي روكش در چند سال اخير بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

مظفر خاطرنشان كرد: براي دوام و ماندگاري آسفالت معابر بايد زيرسازي خيابان‌ها از نظر دفع آب‌هاي سطحي، وجود چاه‌ها و سفره‌هاي زيرزميني آب، مكان‌هاي نشتي آب و زهكشي به طور مستمر بررسي و كنترل شود، نه اينكه بدون توجه به اين موارد، تنها آسفالت‌ريزي انجام شود؛ ارزيابي مستمر روسازي معابر توسط مشاوران و ارائه شاخص‌هاي كيفي و سرويس‌دهي در هر دوره زماني به همراه ارايه برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلنـد مدت نگهـداري معابـر، از جمله راهكارهايي است كه مي‌تواند به بهبود كيفيت معابر منجر شود.