سال 95Omran
1ارتباط با مانقشه سايت1عضويت و ورود اعضا1صفحه اصلیصفحه اصلی
1397/11/30 مظفر: پروژه‌هاي بزرگ بر زمين مانده تا سال 99 به نتيجه مي‌رسد97/11/29
مظفر: پروژه‌هاي بزرگ بر زمين مانده تا سال 99 به نتيجه مي‌رسد97/11/29

معاون عمران شهري شهردار اصفهان گفت: مديريت شهري اصفهان در صدد است پروژه‌هاي بزرگ بر زمين مانده از جمله حلقه حفاظتي در بخش شرق شهر از كارخانه قند تا اتصال به بلوار فرزانگان و سالن اجلاس به غير از موارد هتل و تجاري را در سال‌هاي 98 و 99 به اتمام برساند.

ايرج مظفر عنوان كرد: سال آينده پروژه‌هاي شاخص بعد از خط دوم قطار شهري، حلقه حفاظتي است كه 160 ميليارد تومان براي آن در مناطق 5، 6، 10، 14، 15 و مركزي اعتبار پيش بيني شده است؛ براي ادامه اجراي پروژه سالن اجلاس 125 ميليارد تومان پيش‌بيني شده تا درصد پيشرفت آن افزايش پيدا كند.

معاون عمران شهري شهردار اصفهان با بيان اينكه در بودجه سال 98 براي آسفالت، پياده‌روسازي، احداث ورزشگاه و مجموعه‌هاي فرهنگي پروژه‌هاي خوبي در نظر گرفته شده است گفت: در صدد هستيم پروژه هاي بزرگ بر زمين مانده از جمله حلقه حفاظتي در بخش شرق شهر از كارخانه قند تا اتصال به بلوار فرزانگان و سالن اجلاس به غير از موارد هتل و تجاري را در سال‌هاي 98 و 99 به اتمام برسانيم.

معاون عمران شهري شهردار اصفهان خاطرنشان كرد: شهرداري اصفهان با توجه به شرايط موجود اقتصادي با استفاده از پتانسيل‌هاي نقدي و غيرنقدي، املاك، امتيازات و سازمان عمران تلاش مي‌كند پروژه‌هاي عمراني بزرگ شهر اصفهان را با كيفيت مطلوب اجرا كرده و به پايان برساند. اميدوارم وضعيت درآمدي شهرداري بهتر شده و طبق برنامه پروژه‌ها تكميل شود.

وي تاكيد كرد: شهرداري با تمام توان و با وجود اجراي پروژه اي بزرگ مانند مترو اين شهامت را داشته كه پروژه عظيم حلقه حفاظتي را آغاز كرده و برنامه ريزي كرده تا سال 99 اين حلقه بزرگ ترافيكي را در شرق اصفهان اجرا كند.

مظفر با اشاره به افتتاح پروژه بزرگ پرديس هنر با مساحت بالغ بر 80 هزار مترمربع و خصوصيات منحصر به فرد در منطقه شش تا روزهاي آينده و كاهش بدهي هاي سالن اجلاس سران اظهار اميدواري كرد: اجراي اين پروژه‌ها بتواند شور و نشاط بسيار خوبي در شهر اصفهان ايجاد كند.