سال 95Omran
1ارتباط با مانقشه سايت1عضويت و ورود اعضا1صفحه اصلیصفحه اصلی
1397/12/15 مظفر در جمع خبرنگاران: بخش عمده‌ بودجه عمراني شهر به "مترو" اختصاص يافت/ اجراي 547 ميليارد تومان پروژه در شهر97/12/15
مظفر در جمع خبرنگاران: بخش عمده‌ بودجه عمراني شهر به "مترو" اختصاص يافت/ اجراي 547 ميليارد تومان پروژه در شهر97/12/15

معاون عمران شهري شهردار اصفهان با بيان اينكه 70 درصد بودجه 98 شهرداري اصفهان عمراني و 30 درصد جاري است، گفت: از بودجه چهار هزار و100 ميليارد توماني شهرداري اصفهان در سال 98 ، 2850 ميليارد تومان به بودجه عمراني و مابقي به بخش جاري اختصاص يافته است.

 ايرج مظفر ظهر امروز ( سه شنبه) در جمع خبرنگاران اظهار كرد: بودجه سال آينده شهرداري اصفهان نسبت به سال 97 در مجموع 37 درصد افزايش يافته است، البته در بخش عمراني با 40 درصد رشد نسبت به سال 97 مواجه هستيم.

وي با بيان اينكه در سال آينده سه اولويت اجرايي در دستور كار معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان قرار دارد، تصريح كرد: قطار شهري بخش عمده‌اي از بودجه عمراني شهرداري را به خود اختصاص مي‌دهد به طوري كه در سال 97، 37.6 درصد بودجه عمراني به مترو اختصاص يافته و در بودجه سال آينده اين رقم به 41.3 درصد افزايش مي‌يابد.

معاون عمران شهري شهردار اصفهان ادامه داد: عمده بودجه قطار شهري مربوط به خط دو قطار شهري است كه هفته گذشته عمليات حفاري آن آغاز شد و در حال حاضر چند ايستگاه خط دو در حال ساخت است.

وي افزود: پروژه شاخص بعدي كه امسال جلسات متعددي براي آن برگزار شد و در سال 97 براي آن 53 ميليارد و 580 ميليون تومان بودجه در نظر گرفته شد، حلقه حفاظتي شهر است كه در سال آينده 158 ميليارد و 600 ميليون تومان اعتبار براي آن در نظر گرفته شده است.

مظفر با بيان اينكه اولويت حلقه حفاظتي شهر اصفهان با شمال و مناطق 14، 10 و 15 براي يك دوره سه ساله 97، 98 و 99 است، گفت: قرار است تا پايان سال 99 حلقه حفاظتي شهر از كيلومتر صفر جنب كارخانه قند كه توافق آن در حال انجام است تا بلوار فرزانگان به اتمام برسد.

معاون عمران شهري شهردار اصفهان در ادامه به معرفي اين معاونت پرداخت و گفت: معاونت عمران شهرداري اصفهان يكي از معاونت‌هايي است كه متولي انتخاب پيمانكار و نظارت بر حسن اجراي عمليات هاي عمراني در سطح شهر است، بر اين اساس وقتي مصوبات لازم براي اجراي طرح ها و پروژه ها دريافت شد از طريق فراخوان يا برگزاري مناقصه اقدام به انتخاب پيمانكار كرده و در طول اجرا نظارت عاليه كارگاهي توسط كاركنان عمران انجام مي‌شود.

مظفر تصريح كرد: استفاده از مشاوران بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي بزرگ، نقشه برداري، استفاده از فناوري هاي نوين و برنامه‌هايي براي اداره و نظارت دقيق تر پروژه هاي عمراني از ديگر اقدامات اين معاونت به شمار مي رود.

وي با بيان اينكه در حال حاضر تعداد كاركنان ستادي معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان 110 نفر هستند كه در بخش هاي مختلف از جمله آزمايشگاه مكانيك و خاك و بخش نگه داري پروژه ها فعاليت مي كنند افزود: از اين تعداد 24 نفر داراي مدرك فوق ليسانس در رشته هاي ابنيه، عمراني، تأسيسات برقي و مكانيكي، 60 نفر داراي مدرك ليسانس، 16نفر فوق دبپلم هستند و علاوه بر اين كاركنان براي اجراي برخي از پروژه ها از مشاوران نيز استفاده مي كنيم و از شركت ها، متخصصاني را به صورت تأمين نيرو به كار مي گيريم.

معاون عمران شهري شهردار اصفهان با اشاره به پروژه هاي مهم عمراني در شهر اظهار كرد: در حوزه عمران شهري سه اولويت در دستور كار قرار گرفته كه اولويت نخست پروژه قطار شهري، اولويت دوم، حلقه حفاظتي شهر و اولويت سوم آماده سازي تقاطع غيرهمسطح در بزرگراه شهيد اردستاني است.

پروژه تقاطع غيرهمسطح كارخانه قند 20 ماهه تكميل مي‌شود

مظفر با اشاره به پروژه تقاطع غيرهمسطح كارخانه قند اظهار كرد: عمليات اجرايي اين پروژه به عنوان يكي از مهم ترين تقاطع هاي حلقه حفاظتي شهر فروردين سال 98 آغاز و 20 ماهه به اتمام مي رسد.

وي به مشخصات اين پروژه اشاره و تصريح كرد: مساحت كل پروژه مجموعه پل هاي تقاطع غيرهمسطح نصف جهان به مساحت 260 هزار مترمربع و داراي پنج پل است كه يك و نيم كيلومتر از حلقه حفاظتي شهر را تشكيل مي دهد.

وي ادامه داد: مساحت آزادسازي لازم براي اجراي اين پروژه 17 هكتار است كه براي آزادسازي و اجراي آن 1040 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است.

پيشرفت 41 درصدي تقاطع غيرهمسطح در بزرگراه شهيد اردستاني

معاون عمران شهري شهردار اصفهان با اشاره به تقاطع غيرهمسطح در بزرگراه شهيد اردستاني اظهار كرد: عمليات احداث پل در اين پروژه ها تاكنون  41 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و خوشبختانه شش درصد از برنامه جلوتر هستيم.

مظفر افزود: پروژه بعدي اتصال تقاطع اردستاني تا بلوار فرزانگان است كه تاكنون 10درصد پيشرفت داشته است.

وي با بيان اينكه شش كيلومتر حلقه حفاظتي در منطقه 14 شهرداري اصفهان قرار دارد، گفت: ادامه ساخت بلوار فرزانگان تاكنون 42 درصد رشد داشته و در مجموع احداث رينگ حفاظتي در منطقه 14 با رشد 10 درصدي مواجه است.

تردد خودروهاي سنگين از چهارراه عاشق اصفهاني حذف مي‌شود

وي خاطر نشان كرد: تا سه ماهه سوم سال آينده تمام ترافيك خيابان بعثت، نقشينه و چهارراه عاشق اصفهاني حذف و تردد خودروهاي سنگين از طريق ادامه بلوار فرزانگان به تقاطع شهيد اردستاني هدايت شده و در آنجا به استان هاي جنوبي و شرقي تقسيم مي شود.

افتتاح سالن اصلي مركز همايش‌ها تا پايان سال 98

معاون عمران شهري شهردار اصفهان با اشاره به پروژه مركز همايش ها اظهار كرد: در سال جاري 21.5 ميليارد تومان براي اجراي اين پروژه اعتبار در نظر گرفته شد و در سال آينده نيز 120 ميليارد تومان براي اين پروژه هزينه خواهد شد.

مظفر با تأكيد بر اينكه بخش زيادي از بدهي شهرداري در دوره هاي گذشته به پيمانكاران اين پروژه پرداخت شده است، گفت: قرار است سالن ها، محوطه و تأسيسات مكانيكي و جنبي كه بتواند بهره برداري از سالن اصلي و سه سالن جنبي را محقق سازد تا پايان سال 98 به اتمام برسد.

اجراي 245 پروژه عمراني در شهر

وي خاطرنشان كرد: در سال جاري كل پروژه‌هاي عمراني در شهر 245 قرارداد به مبلغ 547 ميليارد تومان است كه از جمله اين پروژه‌ها، هشت پروژه خيابان سازي به مبلغ 23.2 ميليارد تومان، 9 پروژه پياده‌رو سازي با مبلغ چهار ميليارد و 300 ميليون تومان، هفت پروژه پارك و فضاي سبز با مبلغ 4.9 ميليارد تومان و 32 پروژه شاخص بالاي يك ميليارد تومان است.

معاون عمران شهري شهردار اصفهان با بيان اينكه در پروژه مركز همايش‌ها 20 پروژه به مبلغ 206 ميليارد و 700 ميليارد تومان در حال اجرا است، گفت: بيشترين قرارداد و هزينه پروژه‌ها در مركز همايش‌ها انجام شده است ضمن اينكه 10 پروژه در ميدان امام علي (ع) در حال اجرا است.

مظفر ادامه داد: در سال جاري مجموع قراردادهاي منعقد شده براي آسفالت معابر 79 قرارداد به مبلغ 21 ميليارد و 600 ميليون تومان بوده است.

وي با بيان اينكه در سال جاري 380 قرارداد به مبلغ 269.3 ميليارد تومان در شهر اصفهان انجام شده است، گفت: كل پروژه هايي كه در مناطق 15گانه تحويل موقت شده است شامل 89 پروژه بزرگ و 300 پروژه كوچك است كه در مجموع 389 قرارداد با مبلغ 131 ميليارد و 800 ميليون تومان منعقد شده است.

پخش 70 هزار تن آسفالت در شهر اصفهان

مظفر ادامه داد: در سال جاري70 هزار تن آسفالت در شهر اصفهان انجام شده كه البته اين ميزان نسبت به سال هاي گذشته به دليل تغيير سياست شهرداري براي جلوگيري از انجام روكش هاي غيرضروري و افزايش سه برابري قيمت قير كاهش يافته است.

وي احداث پاركينگ زيرسطحي ارديبهشت را يكي ديگر از پروژه هاي درحال انجام عنوان كرد و گفت: اين پروژه تا كنون از پيشرفت خوبي برخوردار بوده است.

محور مياني چهارباغ سال آينده اجرايي مي شود

معاون عمران شهري شهردار اصفهان با اشاره به پروژه پياده راه سازي چهارباغ گفت: در سال گذشته بخشي از پياده راه سازي چهارباغ انجام شد و با تغيير مديريت شهري مباحثي درخصوص محور مياني چهارباغ مطرح شد كه به نوعي باعث تأخير در اجراي پروژه شد.

مظفر افزود: در دوره جديد مديريت شهري محور پياده راه چهارباغ در دو بخش شرقي و غربي در كوتاه ترين زمان ممكن انجام شد و تا 31 مرداد كه زمان برگزاري جشنواره فيلم كودك و نوجوان بود در اختيار شهروندان قرار گرفت، اما براي محور مياني فراخوان اعلام و عمليات آن را در سال آينده انجام خواهد شد.

وي تأكيد كرد: پياده راه سازي چهارباغ پروژه اي بود كه مديريت شهري اصفهان آن را شجاعانه انجام داد و با تكميل محور مياني يكي از آرزوهاي ديرينه مردم اصفهان محقق خواهد شد.

وي با بيان اينكه در محور مياني چهارباغ دو بخش فضاي سبز پنج متري، يك آبنماي توري و هفت حوض اجرايي خواهد شد، گفت: در محور چهارباغ براي شب ها نورپردازي خوبي انجام خواهد شد.

پروژه هاي شاخص شهر

معاون عمران شهري شهردار اصفهان به پروژه هاي شاخص سال 97 اشاره كرد و گفت: احداث فرهنگسراي حصه، ساماندهي و بهسازي خيابان هفت تير، اجراي پل هفت يدان استقلال، احداث مركز توانمندسازي بانوان در منطقه 12 ، احداث بلوار فرزانگان، فرهنگسراي عمان ساماني، ساماندهي خيابان رضوي، مجموعه ورزشي مادر و كودك در منطقه پنج، پروژه بوستان پرديس هنر در منطقه شش، تكميل استخر نور و پروژه هاي مربوط به آسفالت معابر و پياده روسازي ها از جمله اين پروژه ها به شمار مي رود.

"پرديس هنر" پاركي با تم فرهنگي هنري و تفريحي است

وي با اشاره به پروژه پرديس هنر اظهار كرد: پروژه پرديس هنر يكي از متفاوت ترين، بزرگترين و زيباترين بوستان هاي شهري اصفهان است كه هفته گذشته با حضور مسئولان افتتاح شد.

مظفر تصريح كرد: براي اجراي اين پروژه كه در محل شهربازي قديم اصفهان احداث شده است، شهرداري براي خارج كردن مستأجرها اقدامات سنگيني انجام داد تا اينكه موفق شد مالكيت آن را در دست بگيرد.

وي خاطرنشان كرد: پروژه پرديس هنر پاركي با تم فرهنگي هنري و تفريحي است كه با ديدگاهي نو و خلاقانه طراحي شده و شهرداري هزينه هاي زيادي را صرف اجراي آن كرده تا پاركي متفاوت را براي مردم مهيا كند.

معاون عمران شهري شهردار اصفهان با بيان اينكه در بوستان پرديس هنر رواق هايي براي برگزاري كارگاه هاي هنري پيش بيني شده است، افزود: اين پروژه داراي يك سالن آمفي تئاتر روباز با سه هزارو500 صندلي دارد و در كنار آن امكاناتي همچون آبشار، آبنما، فرش گل و محل هايي براي ايجاد مراكز خدماتي و تجاري وجود دارد كه معابر بوستان، هركدام به نام يكي از هنرها نام گذاري شده است.

مظفر خاطرنشان كرد: با دستور شهردار اصفهان مبني بر بازگشايي زاينده رود براي نوروز 98 انتظار مي رود مسافران زيادي اصفهان را مقصد گردشگري خود قرار دهند و اميدواريم مسافران از اين پروژه بسيار زيبا در حاشيه زاينده رود استفاده كنند.

وي به پروژه هاي بهره برداري شده در سال جاري اشاره كرد و گفت: از جمله اين پروژه ها سه مخزن آب، محوطه سازي مركز همايش ها، پياده راه سازي بخش شرقي و غربي چهارباغ و ساماندهي گذرها در مناطق پنج و سه شهرداري اصفهان بوده است.

نازك كاري سالن گلستان شهدا سال آينده اجرايي مي شود

معاون عمران شهري شهردار اصفهان به پروژه سالن گلستان شهدا اشاره كرد و گفت: اين پروژه قرار بود با مشاركت استانداري، شهرداري اصفهان و بنياد شهيد اجرا شود كه شهرداري اصفهان سهم خود را كه احداث پاركينگ پروژه بود اجرايي كرد، اما تصميمات گرفته شده مقرر شد نازك كاري دو سالن پروژه را نيز انجام دهد كه اين اقدام در مرحله مناقصه است و سال آينده توسط شهرداري اصفهان اجرايي مي شود.

مظفر ادامه داد: در سال جاري پروژه هاي پارك جنگلي شهيد روح الامين رفيوژ مياني شهرك وليعصر و دور برگردان پروژه اجلاس از جمله پروژه هايي بود كه در سال 97 به اتمام رسيد.

11 ورودي شهر سامان مي‌يابد

وي در پاسخ به سوالي مبني بر برنامه ريزي شهرداري اصفهان براي ورودي هاي شهر اظهار كرد: در حال حاضر 11 ورودي براي شهر اصفهان تعريف شده كه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان براي تمام آن‌ها مطالعاتي انجام داده و طراحي آن ها انجام خواهد شد.

معاون عمران شهري شهردار اصفهان ادامه داد: مهم ترين ورودي شهر كه به مرحله طرح رسيده مربوط به ورودي تشريفات است كه توافقات لازم بايد بين شهرداري اصفهان و اداره كل راه و شهرسازي انجام شود چرا كه از محدوده پل شهيد اردستاني به بعد داخل محدوده شهري نيست و براي هزينه كرد بايد مجوزهاي لازم دريافت شود.

مظفر تصريح كرد: در بخش شرق اصفهان در تقاطع غيرهمسطح كارخانه قند پروژه اي تعريف شده است زيرا به نوعي اين محدوده ورودي شهر محسوب مي شود، البته معتقد هستيم صرفاً ساماندهي ورودي شهر نبايد به ساخت المان يا نورپردازي ختم شود؛ معاونت عمراني شهرداري هرجا براي انجام پروژه ابلاغ شود، وارد عمل مي شود.

بدهي شهرداري به پيمانكاران سالن اجلاس پرداخت شد

وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص بدهي‌هاي شهرداري اصفهان گفت: بيشترين بدهي شهرداري مربوط به پروژه اجلاس بود كه خوشبختانه بسياري از آن ها پرداخت شده و در حال حاضر به پيمانكاران جزء ، بدهي سنگين نداريم.

معاون عمران شهري شهردار اصفهان با اشاره به برنامه هاي پنج ساله شهرداري اصفهان گفت: اصفهان هرپنج سال يكبار برنامه تعريف شده دارد از جمله اصفهان به علاوه 22 و اصفهان 90 كه بيشترين تحقق برنامه ها در برنامه اصفهان به علاوه 22 بوده چرا كه چند پروژه شاخص آن تحقق يافت.

مظفر در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر توزيع پروژه ها در شهر تأكيد كرد: پروژه‌ها كه معمولاً از سوي مناطق 15 گانه شهرداري پيشنهاد مي شود با برنامه و بودجه شهرداري مطابقت داده مي شود، اما در مجموع سياست كلي شهرداري اولويت بخشي به پروژه ها است، البته تعريف عدالت در پروژه هاي شاخص آنچنان مد نظر نيست.

وي ادامه داد: در خصوص پروژه هاي منطقه اي شهر تا حدودي از عدالت دور هستيم زيرا مناطق ناچار هستند پروژه هاي خود را متناسب با بودجه تعريف كنند از اين رو به عنوان مثال بودجه عمراني منطقه شش با بودجه منطقه دو بسيار متفاوت است و همين موضوع در تعريف پروژه ها تأثيرگذار خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر پروژه حلقه حفاظتي شهر از منطقه 14 كه محروم ترين منطقه شهر به شمار مي رود آغاز شده البته بودجه آن را از مناطق پنج و شش شهرداري اصفهان تخصيص داده ايم.

سخت‌ترين مرحله يك پروژه، آزادسازي است

مظفر در پاسخ به سوال ديگري مبني بر نارضايتي عده اي از شهروندان در فرايند انجام آزادسازي ها براي اجراي پروژه ها در شهر گفت: در انجام آزادسازي پروژه ها مبنا بر توافق است و اگر اين اقدام به صورت توافق انجام نشد مراحل قانوني و حقوقي طي مي شود؛ شايد برخي ناراضي باشند، اما شهروندان اطمينان داشته باشند كه آزادسازي ها در مسير پيشرفت و توسعه شهر بوده است.

وي تأكيد كرد: سخت ترين مراحل انجام يك پروژه بخش آزادسازي آن است چرا كه بايد اين اقدام با جلب رضايت شهروندان انجام شود، البته مالكان بايد قيمت واقعي زمين را قبول داشته باشند هرچند در اين مسير هميشه عده اي ناراضي هستند.

معاون عمران شهري شهردار اصفهان با اشاره به پروژه نمايشگاه بزرگ اصفهان گفت: اين پروژه به صورت مشاركت توسط شهرداري اصفهان و شركت نمايشگاه ها در حال ساخت است كه شهرداري اصفهان 65 درصد سهم آن را به خود اختصاص داده و مابقي سهم مربوط به اتاق بازرگاني و ديگر بخش ها است.

بهره برداري از فاز نخست پروژه نمايشگاه نيمه اول سال آينده

وي با بيان اينكه شهرداري اصفهان براي ساخت پروژه شركت نمايشگاه تاكنون بيشترين هزينه را پرداخت كرده است، گفت: فاز اول پروژه نمايشگاه اصفهان يك سالن 15 هزارمترمربعي است كه تاكنون 70 درصد پيشرفت داشته است.

مظفر ادامه داد: فاز نخست اين پروژه شامل سالن اصلي ساختمان پيشتيباني و محوطه اطراف است كه نيمه اول سال آينده به بهره برداري مي رسد.