سال 95Omran
1ارتباط با مانقشه سايت1عضويت و ورود اعضا1صفحه اصلیصفحه اصلی
1398/01/28 اصفهان در مسير اميد/ آباداني در مسير شرق...98/01/28
اصفهان در مسير اميد/ آباداني در مسير شرق...98/01/28

كلنگ احداث «مجموعه پل‌ها و تقاطع غيرهمسطح نصف‌جهان» به عنوان بزرگ‌ترين اتفاق عمراني سال جديد شهر اصفهان در مسير باغ رضوان و روبه‌روي كارخانه قند به عنوان بخشي از عمليات عمراني رينگ حفاظتي فردا(پنجشنبه) به زمين زده خواهد شد.

 «مجموعه پل‌ها و تقاطع غيرهمسطح نصف‌جهان» كه در محدوده منطقه 15 شهرداري اصفهان در نظر گرفته شده است يك و نيم كيلومتر از حلقه ترافيكي شهر اصفهان را شامل مي‌شود، حلقه‌اي كه 78.2 كيلومتر طول دارد و داراي چهار خط رفت و برگشت است و 23 تقاطع غيرهمسطح و هفت پل بزرگ، بخش‌هايي از اين طرح را شامل مي شود كه 45.8 كيلومتر از اين طرح در 11 منطقه از كلان‌شهر اصفهان، 28.6 كيلومتر آن در محدوده پنج شهر دولت‌آباد، خورزوق، خميني شهر، درچه و شهر ابريشم و 3.8 كيلومتر آن در محدوده فرمانداري‌ها قرار دارد.

بي‌شك آغاز عمليات احداث حلقه حفاظتي شرق اصفهان كه مجموعه پل‌ها و تقاطع غيرهمسطح نصف‌جهان بخشي از مسير آن به شمار مي‌رود، اقدام شجاعانه‌اي است كه در اين دوره فعاليت مديريت شهري اصفهان رقم خورده تا مزاياي اجراي اين پروژه از جمله كاهش ترافيك در مبادي ورودي شهر از طريق توزيع ترافيك به مسير رينگ حفاظتي، تامين ترافيك ايمن، راحت، سريع و ارزان در كلان‌شهر اصفهان، حذف ترافيك سنگين از داخل شهر و كاهش بار ترافيكي از قسمت‌هاي مركزي شهر را براي شهروندان به ارمغان آورد.

ايستاده‌ايم به پشتوانه همدلي و همراهي مردم

قدرت الله نوروزي، شهردار اصفهان در خصوص اين پروژه مي‌گويد: پس از مذاكرات صورت گرفته با كارخانه قند و بنياد مستضعفان بخشي از عمليات عمراني رينگ حفاظتي با احداث مجموعه پل‌ها و تقاطع غيرهمسطح نصف‌جهان كه براي تحقق آن 1220 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده، آغاز خواهد شد.

وي اظهارمي كند: همت شوراي شهر اصفهان در تصويب بودجه‌ها نشان مي‌دهد كه نگاه‌ها به سمت مناطق كمتر برخوردار، استقرار عدالت و رفع محروميت‌ها است و اگر چنين نبود مصوبه‌اي وجود نداشت كه ميلياردها تومان براي آن هزينه كنيم تا پروژه‌اي به عنوان تقاطع بزرگ غيرهمسطح نصف‌جهان در ورودي شرق اين شهر احداث شود.

شهردار اصفهان با بيان اينكه شهرداري اصفهان اموال و زمين‌هاي خود در مركز شهر را براي اين پروژه اختصاص داد تا كارخانه قند بخش‌هاي مورد نياز آن را در اختيار شهرداري قرار دهد، تاكيد مي‌كند: فردا كلنگ پروژه مجموعه پل‌ها و تقاطع غيرهمسطح نصف‌جهان به زمين زده مي‌شود تا به عنوان دروازه بزرگ ورودي شهر براي مردم ايران شناخته شود.

وي تصريح مي‌كند: ما ايستاده‌ايم تا به پشتوانه همدلي و همراهي مردم و نگاه عادلانه به امكانات و توجه به مناطق كمتر برخوردار شاهد اين اتفاقات اميدبخش باشيم، اين رويدادها به معناي ايجاد اشتغال، توزيع امكانات و اداره شهر به نحو منطقي است.

نوروزي ادامه مي‌دهد: آن هنگامي كه حلقه حفاظتي از سمت شرق اصفهان راه‌اندازي شود ديگر كسي نمي‌تواند بگويد شرق اصفهان به نخاله‌داني تبديل شده، بلكه حلقه حفاظتي بر گِرد شهر پيچيده خواهد شد

نوروزي با بيان اينكه حلقه حفاظتي از انتهاي جنوب شرقي اصفهان آغاز مي‌شود، شرق را طي مي‌كند و به انتهاي شمال شهر و در نهايت همچون حلقه‌اي به دور اصفهان مي‌پيچد، اظهار مي‌كند: مجموعه پل‌ها و تقاطع غيرهمسطح نصف‌جهان دروازه ورودي خوارسگان نيست، بلكه دروازه ورودي شرق اصفهان است و آباداني زيادي به همراه دارد.

پروژه‌اي براي توسعه

ايرج مظفر، معاون عمران شهري شهردار اصفهان با بيان اينكه پنجشنبه هفته‌جاري عمليات عمراني احداث مجموعه پل‌ها و تقاطع غيرهمسطح نصف‌جهان با پيش‌بيني1220 ميليارد ريال اعتبار آغاز ميشود، مي‌گويد: مساحت اين طرح 260 هزار مترمربع است كه در منطقه 15 شهر اصفهان اجرايي خواهد شد و مي‌تواند به عنوان عامل مهمي در توسعه منطقه به شمار آيد.   

وي با بيان اينكه اين طرح شامل پنج پل مي‌شود كه طول پل اول 495 متر و طول پل‌هاي دوم، سوم و چهارم 500 متر و طول پل پنجم 130 متر است، ادامه مي‌دهد: طول حلقه حفاظتي در اين محدوده يك و نيم كيلومتر است كه داراي سه هزار و 500 متر مسير تندرو شامل رفت و برگشت بوده، عرض كل پل نيز در سه تيپ 18، 16 و 14.2 متر خواهد بود.   

معاون عمران شهري شهرداري اصفهان با بيان اينكه پروژه مجموعه پل‌هاي تقاطع غير همسطح نصف جهان داراي يك هزار و 400 متر مسير كندرو است، اظهار مي‌كند: اين طرح همچنين داراي 53 هزار مترمربع فضاي سبز و 153 هزار مترمربع sa مساحت آسفالت است.

وي پيش‌بيني هزينه اجرايي پروژه مجموعه پل‌هاي تقاطع غيرهمسطح نصف‌جهان را 980 ميليارد ريال و هزينه آزادسازي اين طرح را 240 ميليارد ريال عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: در مجموع هزينه‌هاي طرح مجموعه پل‌ها يك هزار و 220 ميليارد ريال خواهد بود.

كمك محيط زيستي پل‌هاي تقاطع نصفجهان به منطقه 15

مسعود قاسمي، مدير منطقه 15 شهرداري اصفهان معتقد است«اجراي طرح پل‌هاي تقاطع غيرهمسطح نصفجهان تردد خودروهاي سنگين باري از بلوار ارغوانيه را كاهش داده و به كاهش آلاينده‌هاي زيست محيطي ناشي از عبور خودروها كمك خواهد كرد.»

وي با بيان اينكه يكي از وظايف منطقه 15 در خصوص اين طرح آزادسازي املاك در مسير طرح بود، تصريح مي‌كند: براي احداث پل‌ها 140 هزار متر و براي ساخت ادامه رينگ حفاظتي كه در اين محدوده قرار دارد 30 هزار متر آزادسازي صورت گرفته است.

مدير منطقه 15 شهرداري اصفهان اظهار مي‌كند: در مجموع حدود 24 ميليارد تومان براي اين آزادسازي ها از سوي اين منطقه هزينه شده است.

وي خاطرنشان مي‌كند: همچنين يك و نيم كيلومتر از طول حلقه حفاظتي چهارم با اجراي طرح پل‌هاي تقاطع غيرهمسطح نصفجهان در منطقه 15 احداث مي‌شود كه اجراي اين پروژه در منطقه مي‌تواند از بار ترافيكي خودروهاي سنگين در حال عبور از بلوار ارغوانيه، كم كند.

قاسمي با اشاره به تاثيرات محيط زيستي اين طرح با توجه به دليل كاهش عبور خودروهاي سنگين از ورودي شرق  اصفهان، مي‌گويد: بار ترافيكي خودروهايي كه از اين منطقه عبور مي‌كنند زياد است كه با احداث مجموعه پل‌هاي تقاطع غيرهمسطح نصفجهان، مسير اين خودروها ديگر از درون شهر و منطقه نخواهد بود.