سال 95Omran
1ارتباط با مانقشه سايت1عضويت و ورود اعضا1صفحه اصلیصفحه اصلی
1398/02/02 آزمايشگاه معاونت عمران كيفيت پروژه‌‎هاي عمراني را تضمين مي‌كند98/02/01
آزمايشگاه معاونت عمران كيفيت پروژه‌‎هاي عمراني را تضمين مي‌كند98/02/01

معاون عمران شهري شهردار اصفهان گفت: در سال گذشته تعداد پنج هزار و 410 نمونه تست مختلف در آزمايشگاه معاونت عمران انجام شده است.

ايرج مظفر در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار كرد: كيفيت نظارت بر پروژه‌هاي عمراني در ساختار علم جديد عمران و شهرسازي اهميت و جايگاه بالايي دارد و دانش و تكنولوژي آن به پيشرفت هاي قابل توجهي دست يافته است.

وي افزود: اداره آزمايشگاه معاونت عمران يكي از مراكز زيرمجموعه معاونت عمران است كه مسئوليت كنترل كيفيت و چگونگي پروژه‌هاي عمراني را به عهده دارد.

معاون عمران شهري شهردار اصفهان اظهاركرد: كنترل جدي كيفيت در ساخت و ساز و مقاومت سازه‌ها مانند پل‌ها، تقاطع‌ها و ساختمان‌ها امري حياتي است كه مي‌تواند به حفظ منابع، توسعه و اشتغال كمك كند.

وي با بيان اينكه در سال گذشته با توجه به تعداد پروژه‌هاي عمراني مختلف در سطح شهر پنج هزار و 410 مورد آزمايش مختلف انجام گرفته است، افزود: از جمله اين اقدامات مي‌توان به دو هزار و 317 نمونه آزمايش تست مقاومت فشاري بر نمونه‌هاي بتن مكعبي، 87 نمونه تست‌هاي فشاري و خمشي و جذب آب بر قطعات پيش‌ساخته بتني (جدول، كف فرش و آجر)، 889 مورد سونداژ آسفالت جهت تعيين ضخامت و تراكم نسبي آسفالت، 899 مورد تست دانسيته صحرايي جهت تشخيص تراكم نسبي لايه‌هاي زيرسازي راه، 206 مورد تست دانه‌بندي و درصد قير آسفالت و ساير تست‌ها ازجمله تست جوش، تعيين حدود رواني و خميري خاك و غيره اشاره كرد.

مظفر ادامه داد: در اداره آزمايشگاه معاونت عمران براي هر پروژه تست‌هاي مختلفي بر اساس استانداردهاي مورد تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام مي‌شود.

معاون عمران شهري شهردار اصفهان افزود: از ابتداي سال 90 تقريبا شش نوع آزمايش در اداره آزمايشگاه معاونت عمران انجام مي‌شد كه شامل آزمايش دانه‌بندي آسفالت و تعيين درصد قير آسفالت، آزمايش مقاومت فشاري بتن، تعيين عيار شفته آهك، تعيين دانسيته خاك و تعيين حدود اتربرگ خاك بود، اما هم اكنون تعداد اين آزمايشات به 18 آزمايش افزايش يافته است.

وي تاكيد كرد: اين آزمايشگاه موفق به اخذ گواهينامه استاندارد فراهم‌سازي شرايط سيستمي و محيطي آزمايشگاه و تجهيزات مربوطه شده، همچنين در جهت انجام تست‌هاي مصالح مختلف مورد استفاده در پروژه‌هاي عمراني (ميلگرد، عايق‌هاي حرارتي، لوله‌هاي پلي اتيلن و...) در تعامل با آزمايشگاه‌هاي همكار و مؤسسات علمي است.  

مظفر خاطرنشان كرد: اداره آزمايشگاه معاونت عمران توانسته با بهره‌گيري از كارشناسان مجرب، موفق به انجام تحقيقات فراوان و ارائه راهكارهاي اجرايي اصولي و صحيح در زمينه‌هاي استاندارد مصالح بازيافت به عنوان مصالح قابل استفاده، بتن‌هاي سبك، پرمقاومت، سنگين و آب بند، پهنه‌بندي ژئوتكنيك شهر اصفهان و اجرايي كردن آن و تحقيق در مورد آزمايشات جديد و به روز كردن متدهاي آزمايشات شود.