leftheader1 شورای اسلامی شهر اصفهان
ENGLISH / العربیه عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
1393/11/01 عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان: شفاف سازي درآمدها و ارائه صورتحساب به شهروندان در دستور كار مسئولان شهرداري قرار گيرد
عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان: شفاف سازي درآمدها و ارائه صورتحساب به شهروندان در دستور كار مسئولان شهرداري قرار گيرد

عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان:

شفاف سازي درآمدها و ارائه صورتحساب به شهروندان در دستور كار مسئولان شهرداري قرار گيرد 

عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان تداوم روند توسعه شهري در كلانشهر اصفهان را در گرو برنامه ريزي صحيح و اصولي در بخش هاي مختلف دانست.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر اصفهان، سيدكريم داودي، لزوم برنامه ريزي اصولي جهت افزايش درآمد شهرداري در شرايط اقتصادي فعلي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: در صورت عدم برنامه ريزي صحيح و اساسي در بخش هاي مختلف رشد آهنگ توسعه شهري محقق نخواهد شد.

وي، شفاف سازي درآمدها در شهرداري اصفهان را خواستار شد و تصريح كرد: با شفاف سازي درآمدها و ارائه صورت حساب به شهروندان در شهرداري قطعاً درآمدهاي آن افزايش خواهد يافت.

عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان با بيان اينكه در شرايط فعلي و كمبود نقدينگي شهرداري بايد موضوع تهاتر در بخش عوارض ها را مورد توجه قرار دهد افزود: مسئولان شهرداري بايد عوارض ها و تراكم هاي متقاضيان به ويژه پرونده هاي بزرگ را با تهاتر ملكي، آپارتماني و تجاري به عنوان يك سياست برد ـ برد در دستور كار خود قرار دهند.