سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/05/22 آمارنامه سال 95 تا اواخر شهريور ماه سال جاري منتشر مي شود
آمارنامه سال 95 تا اواخر شهريور ماه سال جاري منتشر مي شود

رسول موسوي عنوان كرد: يكي از مسئوليت هاي معاونت برنامه ريزي، پژوهش و فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان تهيه آمارنامه شهري است.

وي ادامه داد: از اين آمار نامه به عنوان بانك اطلاعات جامع شهري ياد مي شود و محتواي آن نيز مبناي هدف گذاري ها و تصميم گيري ها در مديريت شهري است.

رئيس اداره آمار و تحليل اطلاعات شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه آخرين نسخه آمارنامه در دست تهيه مربوط به آمارنامه سال 95 است كه تا اواخر شهريورماه 96 منتشر مي شود، گفت: اين كتاب نهمين آمارنامه شهرداري اصفهان به شمار مي رود.

وي خاطرنشان كرد: در اين كتاب مطابق سنوات قبل كل اطلاعات در قالب 20 فصل تدوين شده و فصول مهمي همچون اقليم و آب و هوا، جمعيت و نيروي انساني، انرژي مثل نفت و گاز و ميزان مصارف آنها در شهر، مديريت شهري و اقتصاد شهري در آن لحاظ شده است.

موسوي افزود: مطالب كاربردي كتاب آمارنامه 95 ويژه مديران شهري است كه اطلاعاتي درباره محلات اصفهان، پارامترهاي جمعيتي، امكانات و زيرساخت هاي شهري در مباحث آموزش، بهداشت و فرهنگ را در اختيار آنها قرار مي دهد.

وي تصريح كرد: در بخش اقتصاد شهري نيز بودجه شهرداري، اطلاعاتي درباره اقتصاد خانوارها، رشد شاخص هاي قيمت كه منبع اطلاعات آن مركز آمار است، ارايه مي شود.

رييس اداره آمار و تحليل اطلاعات شهرداري اصفهان اظهاركرد: در كتاب آمار نامه سال 95 همچنين اطلاعاتي درباره زيرساخت هاي حمل و نقل شهر، خدمات شهري، اقدامات ايمني و عمده اطلاعاتي كه مديران احتياج دارند، به رشته تحرير درآمده است.

وي خاطرنشان كرد: در اين كتاب اطلاعات و نتايج سرشماري 95 در قالب محلات و مناطق شهري اعلام شده است.

 

 

(خبرگزاري ايمنا)