سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/05/23 تشكيل اتاق فكر مشترك مابين دانشگاه و شهرداري اصفهان
تشكيل اتاق فكر مشترك مابين دانشگاه و شهرداري اصفهان

سعيد ابراهيمي اظهاركرد: در سال گذشته با توجه به شعار سال مبني بر اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل محورهايي از سوي مديريت بازرسي شناسايي و مجموعه فعاليت ها تعريف شد.

وي افزود: اما با توجه به شعار امسال مبني بر اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال لازم است تا مشخص شود شهرداري در كجاي زنجيره توليد و اشتغال قرار دارد.

مدير مطالعات و پژوهش شهرداري اصفهان تصريح كرد: در اين راستا تشكيل اتاق فكر مشترك مابين دانشگاه و شهرداري اصفهان ضروري است.

ابراهيمي با تاكيد بر اينكه بايد نقش و جايگاه شهرداري در اين زمينه تعريف شود، خاطرنشان كرد: لازم است شبكه هاي فعاليت ها را بررسي كنيم و متناسب با اقدامات در بخش هاي مختلف فعاليت كنيم.

وي عنوان كرد: مقدمات اوليه براي تشكيل اتاق فكر و يا هيات انديشه ورزي تحت عنوان اقتصاد مقاومتي انجام شده است.

وي اظهاركرد: تاكنون 5 اتاق فكر و هيات انديشه ورز در بخش هاي مختلف همچون حمل و نقل و عمران شهري تشكيل شده كه به بررسي معضلات و مشكلات شهري مي پردازد.

 

(خبرگزاري ايمنا)