سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/06/21 سومين نسخه بولتن آماري شهرداري هاي كلانشرها و بزرگ شهرها
سومين نسخه بولتن آماري شهرداري هاي كلانشرها و بزرگ شهرها

طرح مسايل مشترك در حوزه مديريت شهري كلان شهرها و ضرورت فراهم آوردن زمينه برنامه‌ريزي و هماهنگ‌سازي امور كلان شهرهاي كشور در دوازدهمين نشست مشترك كلان‌شهرها، مصوبه اي تحت عنوان تهيه بولتن آماري كلان شهرها را در برداشت.بولتن آماري كلان شهرها با هدف يكسان سازي آمارها و شاخص ها جمع آوري و منتشر مي شود.

اولين نسخه اين بولتن توسط شهرداري مشهد براي سال هاي 90 تا 92 تهيه و در مهرماه 93 منتشر شد. دومين نسخه بولتن براي سال 93  نيز توسط شهرداري اهواز در سال 94 منتشر گرديد.

اين كتاب سومين نسخه ايي استكه  توسط شهرداري اصفهان و با همكاري ساير كلان شهرها و بزرگ شهرها در قالب 8 فصل،88 جدول و 122 نمودار تدوين منتشر مي شود .

شايان ذكر است هم اكنون بولتن كلان شهرها و بزرگ شهرها سال 1390 لغايت 1395 نيز توسط اداره آمار و تحليل اطلاعات شهرداري اصفهان در دست تدوين مي باشد.

 

 


(روابط عمومي معاونت برنامه ريزي، پژوهش و فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان)