سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/06/22 نهمين جلد آمارنامه شهر تا پايان شهريورماه آماده مي شود/ طراحي سامانه همراه داده اصفهان
نهمين جلد آمارنامه شهر تا پايان شهريورماه آماده مي شود/ طراحي سامانه همراه داده اصفهان

سعيد فرداني در برنامه تلويزيوني "اينجا اصفهان" اظهاركرد: آمارنامه يك مستند نظام مندي از آمارهاي شهر و فعاليت و اطلاعات 70 ارگاني است كه براي شهر تلاش مي كنند.

وي با اشاره به اينكه از اطلاعات آمارنامه ها مي توانيم براي سياست گذاري و برنامه ريزي بهتر استفاده كنيم، گفت: شهرداري اصفهان 9 سال پي در پي توانسته آمارنامه شهر كه بازتابي از اطلاعات ارگانهاي شهري است را به صورت مستند فراهم كند.

مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان با بيان اينكه نهمين جلد آمارنامه داراي 20 فصل است و تا پايان شهريور ماه آماده مي شود، تاكيد كرد: آمارنامه با توجه به نيازهاي مختلف شهري تدوين مي شود از همين رو داراي فصلهاي متفاوتي است.

فرداني با بيان اينكه ارائه اطلاعات با سرعت و دقت يكي از دغدغه هاي مديريت شهري است، گفت: امسال اولين سالي است كه مي توانيم آمارنامه شهر اصفهان را در 6 ماه اول سال چاپ كنيم.

وي عنوان كرد: در سال هاي گذشته آمار نامه در 6 ماهه دوم سال منتشر مي شد اما با تدابير و تاكيدات اعضاي شوراي اسلامي شهر توانستيم آمارنامه را سريعتر از سال هاي گذشته چاپ كنيم.

مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري با بيان اينكه زمان تدوين آمارنامه يكي از دشوارترين فعاليت هاست چرا كه بايد اطلاعات ساير ارگانها جمع آوري شود و به همين علت است كه زمان انتشار اطلاعات طولاني مي شود، گفت: براي تدوين آمارنامه فرم هاي اطلاعاتي از سوي  اداره آمار تهيه و به ارگان هاي شهري ارسال مي شود.

فرداني در ادامه با اشاره به اينكه جمعيت يكي از موارد مهم در آمارنامه است، گفت: براي ارائه خدمات در شهر اصفهان بايد سن در نظر گرفته شود تا بدانيم در كدام قسمت شهر جوان، ميانسال و مسن ها حضور دارند تا خدمات را متناسب با شرايط آنان در سطح شهر ارائه كنيم.

مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه بايد تعداد جمعيت را در مناطق  15 گانه شهرداري اصفهان براي ارتقا سرانه خدمات بدانيم، گفت: اصفهان سرانه فضاي سبز مطلوبي دارد اما ممكن است برخي از محلات و مناطق با توجه با جمعيت آن از سرانه فضاي سبز پاييني برخوردار باشند از همين رو جمعيت در آمار بسيار حائز اهميت است.

فرداني با اشاره به اينكه در آمارنامه به حوزه حمل و نقل و ارتباطات توجه شده است، گفت: بايد در نظر بگيريم كه مدهاي سفرها در سطح شهر چگونه است و بايد بدانيم شهروندان در كدام قسمت از شهر بيشتر از اتوبوس هاي تندرو، تاكسي و مترو استفاده مي كنند تا بتوانيم فضاي حمل و نقل شهر را مديريت كنيم.

وي با اشاره به اينكه عمران شهري نيز از ديگر حوزه هاي آمارنامه است كه شهروندان مي توانند تمام فعاليت هاي عمراني شهرداري را با جزئيات مشاهده كنند، گفت: وجود آمار و اطلاعات باعث مي شود تا فعاليتي را با چشم بسته انجام ندهيم.

مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان گفت: بودجه شهر در آمارنامه شفاف سازي شده تا مخاطبان از بودجه ها، اعتبارات جاري، عمراني و هزينه هايي كه براي شهر انجام مي شود، مطلع شوند.

فرداني با اشاره به اينكه سياست و رويكرد كلان كشور در حوزه آمار و اطلاعات بر اساس رويكرد داده ثبتي و مبنا است، گفت: اصلي ترين سياست شهرداري تعريف استاندارد از اقلام اطلاعاتي و اشتراك گذاري اطلاعات به صورت سريع و دقيق است.

وي با بيان اينكه نظام يكپارچه آمار و اطلاعات از ديگر سياست هاي كلانشهر است، خاطرنشان كرد: نظام يكپارچه آمار و اطلاعات با يكپارچه سازي اقلام اطلاعاتي آغاز مي شود بر اين اساس كليه اطلاعات در سامانه مرجع ثبت مي گردد.

فرداني با اشاره به اينكه يكپارچه سازي اقلام اطلاعاتي در سطح شهرداري و شهر اصفهان از برنامه هاي آتي سازمان است تا بتوانيم ارزيابي و تصميم گيري بهتري از عملكرد خود كسب كنيم، گفت: در همين راستا قراردادهايي با دانشگاهها و حوزه هاي تخصصي انجام شده و اكنون اين طرح در حال اجراست.

مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان با بيان اينكه اكنون نيز 50 درصد از حوزه يكسان سازي و يكپارچه سازي اقلام اطلاعاتي در شهرداري اصفهان با رويكرد داده مبنا انجام شده است، تصريح كرد: در معاونت ها يا مناطق شهرداري اقلام اطلاعات ثبت مي شود تا تمام افرادي كه به اين اطلاعات نياز دارند، از داده ها استفاده كنند.

وي در ادامه با بيان اينكه سامانه همراه داده اصفهان براي اولين بار در اصفهان طراحي شده است، تصريح كرد: شهروندان مي توانند براي دريافت اين سامانه به پرتال شهرداري اصفهان مراجعه و اطلاعات شهري را كسب كنند.

فرداني با تاكيد بر اينكه نيازهاي مختلف باعث مي شود تا شهروندان به سمت دريافت اطلاعات و آمارشهري حركت كنند، ادامه داد: شهروندان براي دريافت اطلاعات محله و يا منطقه خود مي توانند از اطلاعات آمارنامه بهره مند شوند.

 

 

(خبرگزاري ايمنا)