سال95سازمان پایانه های مسافربری اصفهان
Englishنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1398/07/15 08:43

/img/NoImage.jpg
سازمان پايانه هاي مسافربري در آيين مطبوعات
به نقل از روابط عمومي سازمان مهندس عباس محبوبي در مورد تعالي سازماني با روزنامه اصفهان زيبا و خبر اصفهان مصاحبه انجام دادند .
روابط عمومي سازمان