خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 160    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
فراخوان اتخاب مشاور طراحي شهري ميدان شهيد عليخاني 1398/07/10 1398/07/25
63 فراخوان شماره 63 ‌"مدل امتيازدهي خدمات شهرداري اصفهان در باشگاه شهروندي(درقالب گيميفيكيشن)" مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري هاي نوين 1398/07/01 1398/07/06 تا 98/07/20 تمديد شد
62 فراخوان شماره 62 " بهسازي خواص مكانيكي بتن با استفاده از نانو مواد " مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري هاي نوين 1398/06/31 1398/07/30 تا تاريخ 98/08/20 تمديد شد
فراخوان تأمين نهاده هاي مورد نياز عرصه هاي فضاي سبز و سرويسهاي بهداشتي 1398/06/04 1398/12/23
61 فراخوان شماره 61 " تدوين مرجع نرخ سفرسازي كاربري‌هاي شهر اصفهان" مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري هاي نوين 1398/05/28 1398/06/26 تا 98/07/04 تمديد شد
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>