خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 1015    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1397/10/30 برخي از كارگاه فروشگاه ها و دفاتر كار شهرك كارگاهي امبركبير و يك واحد تجاري از مجتمع كسائيان . سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
1397/10/30 اجاره برخي مستحدثات مجموعه كارگاهي قصرصنعت . سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
1397/10/29 مزايده سوله، كارگاه- فروشگاه و دفاتركار شهرك كارگاهي اميركبير و مجتمع تجاري كارگاهي قصرصنعت . سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
1397/10/29 بهره برداري از برخي از غرفات بازار گياهان دارويي . سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
1397/10/29 بهره برداري از برخي از غرفات با كاربري هاي عمده فروشي ميوه، ماهي و سبزي ميدان مركزي ميوه و تره بار . سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>