خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 160    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1397/05/15 يك واحد سوله كارگاهي از تفكيكي خراساني در محمود آباد قطعه شماره4 سازمان عمران شهرداري اصفهان
1397/05/15 يك واحد دفتر كار واقع در خيابان مشير الدوله ، خيابان كارگر رو به رو بانك ملت سازمان عمران شهرداري اصفهان
1397/05/15 يك واحد تجاري واقع در خيابان گلستان، ابتداي كوي گل نرگس، مجتمع بوستان واحد شماره 5 سازمان عمران شهرداري اصفهان
1397/05/15 يك واحد تجاري واقع در اتوبان شهيد صياد شيرازي نبش خيابان ركن الدوله در مجموعه نيكو شهر سازمان عمران شهرداري اصفهان
1397/05/15 يك قطعه زمين با كاربري مسكوني از تفكيكي رفعتي پور به نشاني خيابان جي غربي ، كوي كشاورز ، محله بوزان سازمان عمران شهرداري اصفهان
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>