سال 95Omran
1ENGLISHنقشه سايت1عضويت و ورود اعضا1صفحه اصلیصفحه اصلی

جلسه بررسي پروژه تقاطع غير همسطح دربزرگراه اردستاني و ادامه بلوارفرزانگان98/03/12
1398/03/20 تاریخ ثبت
جلسه بررسي پروژه هاي شاخص عمراني98/03/08
1398/03/09 تاریخ ثبت
جلسه بررسي روندپيشرفت پروژه تقاطع غير همسطح دربزرگراه اردستاني98/02/29
1398/02/31 تاریخ ثبت
جلسه بررسي روند پيشرفت پروژه مركز همايش ها با حضورشهرداراصفهان98/02/11
1398/02/12 تاریخ ثبت
آيين آغاز عمليات اجرايي پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غير همسطح نصف جهان98/01/29
1398/01/31 تاریخ ثبت
جلسه بررسي روند پيشرفت پروژه مركز همايش ها با حضورشهرداراصفهان و اعضاي شورا98/01/28
1398/01/29 تاریخ ثبت
شانزدهمين جلسه شوراي معاونين مناطق و معاونت عمران 98.01.25
1398/01/26 تاریخ ثبت
تكريم و معارفعه مديرعامل سازمان عمران شهري97/01/18
1398/01/22 تاریخ ثبت
جلسه بررسي روندپيشرفت پروژه تقاطع غير همسطح دربزرگراه اردستاني98/01/18
1398/01/22 تاریخ ثبت

<   ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱   >