خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
مناقصه هااین سامانه به منظور اطلاع رسانی مناقصه ، مزایده و اطلاعیه شهرداری اصفهان در معاونت ها ،مناطق ها ، سازمانها و سایرمدیریتهای راه اندازی گردیده است.

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 22    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1398/05/08 امـور مـربوط به كـنـترل و حـفاظت فيـزيكي پايانه هاي مسافربري تحت پوشش در شهر اصفهان سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان 1398/05/08
1398/04/25 عمليات راهبري و نگهداشت برق و تاسيسات و تجهيزات مكانيكي پايانه‌هاي كاوه، صفه، جي، زاينده‌رود، صمديه و دفتر مركزي سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان 1398/04/25
1398/04/18 امور حفظ و نظافت و نگهداري پايانه‌هاي مسافربري كاوه، صفه، زاينده‌رود، جي، پارك سوار صمديه و مركز معاينه فني جي ودفتر مركزي سازمان سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان 1398/04/18
1398/03/12 امور حفظ و نظافت و نگهداري پايانه‌هاي مسافربري كاوه، صفه، زاينده‌رود، جي، پارك سوار صمديه و مركز معاينه فني جي سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان 1398/03/12
1398/02/23 عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز پايانه هاي پنجگانه و دفتر مركزي سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصهان 1398/02/23
<<   <  1 2 3 4 5  >   >>