خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 1004    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1397/12/26 آگهي مناقصه 24-97 معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان 1397/12/27
1397/12/23 فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان سرمايه گذاري و بهره برداري از پروژه احداث نيروگاه خورشيدي ميدان مركزي ميوه وتره بار شهرداري اصفهان سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردميش شهرداري اصفهان 1397/12/27
1397/12/23 فراخوان عمومي دعوت به سرمايه گذاري و مشاركت در پروژه هاي شهرداري اصفهان سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي شهرداري اصفهان 1397/12/26
1397/12/21 مناقصه واگذاري خريد ، حمل و تحويل لوله و اتصالات مربوط به پروژه هاي آبرساني تحت فشار بابلر و قطره اي بصورت غيرنقدي واقع در منطقه نه شهرداري اصفهان 1397/12/22
1397/12/21 عمليات سفت كاري ايستگاه آتش نشاني ساختمان خداداد اميني واقع در محدوده منطقه 8 شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان 1397/12/15
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>