خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 1122    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 2
1398/07/17 اجاره برخي از غرفات و سوله هاي ميدان مركزي ميوه و تره بار سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان 1398/07/18
1398/07/16 عمليات تهيه مصالح، انجام تخريب، مقاوم سازي و بازسازي تالار 23 (بارانداز شيلات) ميدان مركزي ميوه و تره بار سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان 1398/07/17
1398/07/07 مزايده واحدهاي مجتمع صنفي عمده فروشان خواروبار، خشكبار ومواد غذائي اصفهان سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان 1398/07/08
1398/07/07 مزايده كارگاه فروشگاه شهرك كارگاهي امبركبير و ك واحد تجاري از مجتمع كسائيان سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان 1398/07/08
1398/07/07 عمليات تهيه مصالح و اجراي نازك كاري و تاسيسات برقي و مكانيكي فاز 2 و تكميل فاز 1 سالن گلهاي سرشاخه باغ تندرستي سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان 1398/07/08
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>