خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 1078    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 4
1398/05/05 مزايده كارگاه- فروشگاه و دفاتركار شهرك كارگاهي اميركبير و مجتمع تجاري كارگاهي قصرصنعت سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان 1398/05/06
1398/05/05 بهره برداري از غرفات بازار گل و گياه سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان 1398/05/05
1398/04/29 آگهي مناقصه روكش صندلي مورد نياز تاكسيهاي تحت نظارت سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان 1398/04/29
1398/04/25 عمليات راهبري و نگهداشت برق و تاسيسات و تجهيزات مكانيكي پايانه‌هاي كاوه، صفه، جي، زاينده‌رود، صمديه و دفتر مركزي سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان 1398/04/25
1398/04/25 عمليات حمل مصالح از مجتمع توليدي صفه به پروژه هاي فرزانگان و شهيد امير سرلشكر اردستاني در محدوده مناطق 14و10 شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان 1398/04/27
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>