خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 20    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1397/11/21 خريد و تأمين گل شب بوي مورد نياز جهت كاشت در عرصه هاي فضاي سبز شهر اصفهان شهرداري اصفهان 1397/11/23
1397/10/27 خريد و تأمين سموم موردنياز عرصه هاي فضاي سبز شهرداري اصفهان 1397/10/29
1397/10/27 خريد و تأمين تله و فرمون تجمعي سوسك پوستخوار درختان كاج موردنياز عرصه هاي فضاي سبز شهرداري اصفهان 1397/10/29
1396/12/12 خريد سموم سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 1396/12/13
1396/12/07 خريدبذور و پياز f1 گونه هاي گياهي با تك ژن سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 1396/12/07
1396/12/07 خريد گياهان و گل هاي دايمي غير بومي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 1396/12/07
1396/12/07 خريد درختان و درختچه هاي غير بومي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 1396/12/07
1396/12/07 خريد بذر گونه هاي زينتي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 1396/12/07
1396/12/06 خريد بذر گونه هاي زينتي سازمان پاركها و فضاي سبز 1396/12/06
1396/12/06 خريد بذر گونه هاي زينتي سازمان پاركها و فضاي سبز 1396/12/06
<<   <  1 2  >   >>