سال 94
ENGLISH نقشه سایت عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى
تمبر سند
width=22
تازه ترین خبرها
width=7
ديدارمحمد عيدي، مدير سازمان فرهنگي، ورزشي و اجتماعي و فريده روشن، رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي با علي خدايي
خدمات فرهنگي و ورزشي را به در خانه‌ شهروندان مي‌بريم
خواسته‌ها و نيازهاي حوزه زنان فرايندمحور مطرح مي‌شود
ارتقاء فرهنگ شهروندي محور اصلي فعاليت فرهنگسراهاست
فعاليتهاي فرايند محور مي تواند به كاهش آسيبهاي اجتماعي زنان كمك كند .
كارگروه مسايل اجتماعي زنان با موضوع زنان بي خانمان
كارگروه مسايل اجتماعي زنان با موضوع زنان بي خانمان
كارگروه مسايل اجتماعي زنان با موضوع زنان بي خانمان
شهرداري متولي حوزه هاي فرهنگي شهر نيست/ تسهيل كننده امور فرهنگي هستيم
حضور موثرتر جهانشهر اصفهان در رويدادهاي بزرگ فراملي و منطقه اي
امور ورزش شهر به وسيله مردم اداره مي شود
نقش مردم در فرهنگ جدي گرفته شود
افزايش سرمايه هاي اجتماعي شهر با اجراي فعاليت هاي فرهنگي
اجراي 20 برنامه فرهنگي متنوع در چهارباغ عباسي اصفهان
ويژه برنامه ميلاد پيامبر اكرم (ص) در پارك جنگلي ناژوان برگزار مي شود
width=22 width=7
اطلاعيه 1 معرفي معاونت 1
سازمانهاي وابسته 1 ساختارتشكيلاتي 1
آمارو اطلاعات 1 هدف وماموريت 1
برنامه ها و همايش ها 1 منشوراخلاقي شهرداري اصفهان وسازمانهاي وابسته  1
ارتباط با ما 1 منشوراخلاقي شهرداري اصفهان  وسازمانهاي وابسته ويژه ارباب رجوع  1
فعالیت های انجام شده در سال 1388 1   معرفی مجموعه 1
فعالیت های انجام شده در سال 1389 1   اهداف  و استراتژی ها 1
دبیر خانه بنیاد فرهنگی صبح قریب 1   برنامه ها و شاخص ها 1
  دبيرخانه ورزش پهلواني و زورخانه اي 1
 
 
  کمیته فرهنگ شهروندی 1
 
 
 
  دبیرخانه شهر اسلامی 1