درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
سازمان فرهنگی تفریحی
برنامه های این ماه

ويژه برنامه هاي هفته نكوداشت اصفهان- سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

رديف

موضوع

مجري

تاريخ

ساعت

مكان

1)

همايش بزرگ ورزش باستاني

مديريت ورزشي

5 ارديبهشت

6 عصر

ميدان امام (ره)

2)

همايش دوچرخه سواري

مديريت ورزشي

5 ارديبهشت

7 صبح

ميدان امام (ره)

3)

«به رنگ اصفهان» ويژه برنامه نكوداشت اصفهان

مديريت تفريحي

3 تا 9 ارديبهشت

20 تا 22 شب

ميدان امام (ره)

4)

جشنواره بازي هاي فكري و خلاق

مديريت تفريحي

3 تا 9 ارديبهشت

عصرها 16 تا 22

ميدان امام (ره)

5)

جشنواره بزرگ گردشگري اصفهان

مديريت تفريحي

3 تا 9 ارديبهشت

صبح و عصر

بناهاي تاريخي شهر اصفهان

6)

جشن دانش آموزي «قصه هاي شهر من»

مديريت تفريحي

3 تا 9 ارديبهشت

9 تا 11 صبح

ميدان امام (ره)

7)

همايش هاي فرهنگي آموزشي

مديريت فرهنگي هنري

4 و 6 ارديبهشت

5:30 عصر

ميدان امام (ره)

8)

اجراي تئاتر خياباني

مديريت فرهنگي هنري

3 تا 9 ارديبهشت

عصرها 16 تا 22

ميدان امام (ره)

9)

اجراي موسيقي سنتي اصفهان

مديريت فرهنگي هنري

7 و 8 و 9 ارديبهشت

6 عصر

ميدان امام (ره)

10)

بازارچه فرهنگي هنري ورزشي خدماتي

مديريت كتابخانه ها

3 تا 9 ارديبهشت

صبح 9 تا 13 عصر 16 تا 22

ميدان امام (ره)

11)

نكوداشت در دانشگاهها

مركز اصفهان شناسي

-

 

5 دانشگاه

12)

همايش اصفهان شناسي

مركز اصفهان شناسي

 

عصر

كتابخانه مركزي

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.