خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1393/02/16 تاریخ درج اطلاعیه واحد فني شركت واحد اتوبوسراني اصفهان منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
دعوت به همكاري
شرح اطلاعیه
حوزه معاونت فني شركت واحد اتوبوسراني اصفهان وحومه در نظر دارد بمنظور انتخاب پيمانكاران در واحد هاي مختلف فني وخدماتي از طريق اين آگهي نسبت به شناسايي وبررسي امكانات فني وتوان انجام كاري هريك از واحدهاي مورد نظراز طريق مصاحبه ودريافت رزومه كاري وگواهي حين انجام كار سنوات قبلي مراجعين  اقدام نمايد.لذا افراد حقوقي وحقيقي كه توان وامكانات لازم را جهت اين همكاري را دارند مي توانند ازتاريخ درج اين آگهي بمدت 15 روز به آدرس اصفهان ــ انتهاي خيابان كاوه ــ بلوار فرزانگان ــ   جنب جايگاه CNG تعميرگاه مركزي شهيد محرابي، ازساعت 9 صبح الي 14:30(به جز روزهاي تعطيل ) به دفتر معاونت فني مراجعه و اقدام نمايند.
نویسنده اطلاعیه
تعداد نمایش
841