خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1397/11/16 تاریخ درج اطلاعیه سازمان فاوا شهرداري اصفهان منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
تأمين ، راه‌اندازي و پياده سازي زيرساخت‌هاي اطلاعات مكاني(SDI)
شرح اطلاعیه

آگهي فراخوان شناسايي پيمانكاران

 
 

شهرداري اصفهان در نظر دارد جهت تكميل بانك اطلاعاتي خود نسبت به شناسايي پيمانكاران واجد شرايط درخصوص "تأمين ، راه‌اندازي و پياده سازي زيرساخت‌هاي اطلاعات مكاني(SDI)" از طريق دعوت به ارسال اطلاعات توانمندي‌ها ، سوابق و پيشنهادات اقدام نمايد:

لذا اشخاص حقيقي و حقوقي كه در زمينه سامانه مذكور داراي قابليت‌هاي انجام برخط عمليات و داراي تجربه و نمونه كارهاي موفق و بستر آماده به كار مي‌باشند؛ دعوت مي شود در صورت تمايل با مراجعه به  بخش فراخوان  سايت سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات(فاوا) شهرداري اصفهان به نشاني  ict.isfahan.ir، نسبت به اخذ سند فراخوان مربوطه اقدام  و پس از تكميل به همراه اسناد و مدارك خواسته شده، حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 1397/12/02 به نشاني اصفهان، بلوار آئينه خانه، ابتداي بن بست سپيده، سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداري اصفهان، واحد بازرگاني ارسال نمايند.

دريافت سند فراخوان

 
 
شهرداري اصفهان                                                                                                                                  سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان
 
نویسنده اطلاعیه
تعداد نمایش
211