خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1398/05/17 تاریخ درج اطلاعیه منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
فراخوان شناسايي و ارزيابي مناقصه حفظ وحراست ، نگهداري و نظافت ، سرويس و تعميرات، تأمين و خريد قطعات كليه تجهيزات و تأسيسات مكانيكي، الكتريكي و مبلمان شهري مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان
شرح اطلاعیه

آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي مناقصه حفظ وحراست ، نگهداري و نظافت ، سرويس و تعميرات، تأمين و خريد قطعات كليه تجهيزات و تأسيسات مكانيكي، الكتريكي و مبلمان شهري مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان

پيرو آگهي فراخوان مورخ 1398/03/01 درخصوص شناسايي و ارزيابي پيمانكاران واجد شرايط جهت شركت در مناقصه حفظ وحراست ، نگهداري و نظافت ، سرويس و تعميرات، تأمين و خريد قطعات كليه تجهيزات و تأسيسات مكانيكي،الكتريكي و مبلمان شهري مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان اعلام مي گردد آخرين مهلت ارائه مدارك و تكميل اسناد مربوطه پايان وقت اداري روز سه­شنبه 1398/05/22 مي باشد.

لازم به ذكر است پس از اين تاريخ هيچگونه مداركي دريافت و ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرايط متقاضي :

الف ) حداقل انجام يك قرارداد با موضوع مشابه در يكي از شهرهاي كشور جمهوري اسلامي ايران

ب ) ارائه صلاحيت كار از اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي ، ارائه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاران،ارائه رضايت نامه از آخرين كارفرما

نویسنده اطلاعیه
تعداد نمایش
66