خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1398/10/10 تاریخ درج اطلاعیه سازمان فاوا شهرداري اصفهان منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
تمديد فراخوان ارزيابي فني و مالي مشاوران در زمينه عمليات تأمين سامانه باشگاه شهروندي شهرداري اصفهان
شرح اطلاعیه

 

آگهي تمديد فراخوان ارزيابي فني و مالي مشاوران
 
   با توجه به اينكه شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات "تأمين سامانه باشگاه شهروندي شهرداري اصفهان" را بر اساس روش كيفيت و قيمت (QCBS) و به شرح مندرج در اسناد فراخوان به مشاور واجد شرايط واگذار نمايد ؛ لذا در صورت تمايل متقاضيان مي توانند از تاريخ 1398/10/11 لغايت 1398/10/25 با مراجعه به درگاه الكترونيكي سازمان فاوا شهرداري اصفهان به نشاني ict.isfahan.ir (قسمت فراخوان) اسناد فراخوان را مشاهده و اخذ نمايند و پس از تكميل اسناد به شرح مندرج حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1398/10/25 به نشاني اصفهان، بلوار آئينه خانه، ابتداي بن بست سپيده ، سازمان فاوا شهرداري اصفهان ، طبقه دوم ، واحد حراست تحويل نمايند.

 

 
لينك دريافت سند فراخوان
 
 
سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان

 
 
 

نویسنده اطلاعیه
تمديد شده
تعداد نمایش
149