خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1398/10/11 تاریخ درج اطلاعیه منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان در نظر دارد پروژه سنجش و تحليل ظرفيتهاي اقتصادي طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان و ارائه راهكارهاي اقتصادي جهت تحقق حداكثري طرح را از طريق فراخوان شناسايي و ارزيابي كيفي – فني به مشاوران حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت و واجد شرايط (تجربه و توانمندي) در اين زمينه واگذار نمايد.
شرح اطلاعیه

بسمه تعالي

  فراخوان طرح هاي ويژه شهرسازي 1398

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان در نظر دارد پروژه سنجش و تحليل ظرفيتهاي اقتصادي طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان و ارائه راهكارهاي اقتصادي جهت تحقق حداكثري طرح را از طريق فراخوان شناسايي و ارزيابي كيفي – فني به مشاوران حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت و واجد شرايط (تجربه و توانمندي) در اين زمينه واگذار نمايد. لذا از مشاوران حقيقي و حقوقي دعوت مي­گردد نسبت به اخذ، تكميل فرم­هاي فراخوان مربوطه (شامل اطلاعات مشاور و شرح خدمات پيشنهادي) و تحويل به دبيرخانه معاونت شهرسازي و معماري (به صورت فيزيك و همچنين ارسال فايلهاي وورد در قالب سي دي)، به نشاني اصفهان، پل چمران، حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 98/11/1 اقدام نمايند.
 
 
 
نویسنده اطلاعیه
تعداد نمایش
133