سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
----
مرتضی نصوحی
مرتضی نصوحی نام و نام خانوادگی
1355 تاریخ تولد
اصفهان محل تولد
nosohi@yahoo.com پست الکترونیک
کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی سیستم های اقتصادی رشته تحصیلی
اصفهان محل خدمت

 سوابق اجرایی

 • مدیر آموزش، تشکیلات و بهبود روش های شهرداری اصفهان از فروردین 1387تا کنون
 •    مسئول تشکیلات و بهبود روش های شهرداری اصفهان از فروردین 85 تا 87
 • عضو گروه کارشناسی نوسازی و تحول امور اداری در استان اصفهان به نمایندگی از شهرداری اصفهانو مسئول زیرگروه تدوین اولویت های پژوهشی در خصوص نوسازی دولت و تحول امور اداری در استان اصفهان تا 1388
 •    نماینده مدیریت شهرداری اصفهان در امور کیفیت از مهر ماه 84 و سر ممیز مناطق یازدهگانه شهرداری اصفهان در 2 دوره
 •    دبیر نظام پیشنهادهای شهرداری اصفهان از دیماه 85 تا کنون
 •    عضو کمیته برنامه‌ریزی برنامه پنجساله سوم شهر اصفهان ( اصفهان 90) از اسفند 83 تا84
 • عضو کمیته تدوین برنامه پنجساله سوم شهر اصفهان (اصفهان 90)
 • عضو کمیته ارزیابی عملکرد واحدها در شهرداری اصفهان
 •   کارشناس و عضو شورای برنامه‌ریزی استراتژیک شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان از تیر ماه 80 تا اسفند 82
 • عضو کمیته اجرایی طرح استانی "مکانیزاسیون دستگاههای اداری استان اصفهان" از شهریور81 تا شهریور82
 •    کارشناس مسئول امور واحدهای تحقیقاتی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از مهرماه 81 تا مهر ماه 82
 •    عضو کمیته اجرایی ارزیابی و انتخاب کارآفرینان برتر(اولین جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی)، 82
 • عضو کمیته پیشنهادات شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از فروردین 82 تا اسفند82
 • عضو ستاد اجرایی راه اندازی پارک فناوری شیخ بهایی از مهر ماه 82 تا اسفند 82 
 •    سرپرست جذب و پذیرش و امور بازاریابی پارک فناوری شیخ بهایی از مهر ماه 82 تا اسفند 82
 •   عضو کمیته نظارت بر بودجه در شهرداری اصفهان از فروردین 83 تا اسفند 84
 • عضو کمیته راهبری برنامه استراتژیک شهرداری اصفهان 1389
 • بازرس سازمان آتش تنشانی و خدمات ایمنی اصفهان سال 1388،1389،1390
سوابق آموزشی
 •    تدریس کارآفرینی در سازمان مدیریت صنعتی برای سه گروه در بهار و پاییز86 و بهار87
 •    تدریس کارآفرینی در دانشگاه جامع علمی کاربردی (شرکت خدمات علمی و صنعتی استان اصفهان) در دو ترم تابستان و پاییز 85 و ترم بهار 87 و88 و 89-90
 •    تدریس کارآفرینی برای6 گروه مختلف در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد علویجه در سال تحصیلی 85-84
 •    تدریس نرم افزار شبیه سازی Ithink مربوط به سیستم های دینامیکی به صورت کمک آموزشی در دانشگاه صنعتی 
 •    ارائه سمینار آموزشی تجارت الکترونیک در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، 82
 •    ارائه سمینار کارآفرینی در اداره آموزش وپرورش، اسفند 82
 •  ارائه سمینار نقش فناوری اطلاعات بر اشتغال در اداره کار و امور اجتماعی، اردیبهشت 83
 •    برگزاری 40 ساعت دوره آموزشی مبانی کسب و کار برای 3 گروه متقاضی دریافت وام به کارفرمایی سازمان کار و امور اجتماعی
 •    برگزاری 6 دوره آموزشی 4 ساعته مبانی راه اندازی کسب و کار برای 6 گروه متقاضی دریافت وام به کارفرمایی موسسه بانوان کارآفرین
همکاری در طرحهای
 •    چگونگی ارائه منطقی خدمات در سیستم حمل نقل شهرداری اصفهان
 •    تامین زمینه های لازم برای اشتغال به منظور دستیابی به رشد پایدار غیر تورمی
 •    مطالعات اقتصادی طرح ملی تولید و توضیع بهینه نان در کشور
 •    سیستم سازی نحوه پذیرش و ارزیابی موسسات متقاضی جهت پذیرش در دوره انکوباتوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 •    مطالعه آثار اعمال تعرفه بر محصولات دارویی و میزان کارایی آن در حمایت از صنایع داروسازی
 •    مطالعه و بررسی نقش انواع مرکز رشد در توسعه فناوری
 •    تعیین نرخ بهینه ارز در زیر بخش های صنعت
 •    تدوین آیین نامه تجاری سازی نتایج تحقیقات در شرکت برق منطقه ای تهران
 •    چگونگی دستیابی به موقعیت دانشگاه کارآفرین
 •    طرح جامع پارک تکنولوژی فولاد
سوابق تحقیقاتی
 •    ایجاد بانک اطلاعات امکانات پژوهشی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای استان اصفهان
 •    چگونگی تدوین برنامه کاری (Business Plan)

 

سوابق شغلی
1