سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
 
جستجو
----
سعید ابراهیمی
سعید ابراهیمی نام و نام خانوادگی
1355 تاریخ تولد
اصفهان محل تولد
ebrahimi_saead@yahoo.com پست الکترونیک
دکتری مقطع تحصیلی
اقتصاد شهری رشته تحصیلی
اصفهان محل خدمت

 سوابق اجرایی

·          در حال حاضر مدیریت مطالعات و پژوهش را در اختیار دارند.

 

·          مرکزتحقیقات مهندسی جهاد (تابستان 1379)- شرکت فرمان خودرو سپاهان (پائیز و زمستان 1380)

·          کارشناس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان (سال 81 تا 83)

·          کارشناس، رئیس گروه پژوهش و برنامه ریزی و مشاور برنامه ریزی در مدیریت برنامه ریزی و پژوهش شهرداری اصفهان (سال 79 تا 88)

·          عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه شیخ بهائی (سال 85 تا 88)

 

مقالات علمی پژوهشی

·        بررسی کارایی بانک های اسلامی در کشورهای مختلف جهان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، فصلنامه جستارهای اقتصادی 1387

·        بررسی و پیش بینی همزمان تاثیرات اقتصادی- محیط زیستی طرح ها (مطالعه موردی: شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، دانشگاه شهید چمران اهواز، فصلنامه بررسی های اقتصادی شماره 12، 1386)

·        بررسی میزان کارایی بانک های دولتی استان اصفهان با استفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها ،دانشگاه شهید چمران اهواز، فصلنامه بررسی های اقتصادی شماره 11، 1386

·        بررسی اثر آزادسازی تجاری بر عملکرد بخش صنعت در کشورهای در حال توسعه (فصلنامه بررسی های اقتصادی دانشگاه شهید چمران اهواز- دوره سوم، شماره دوم، تابستان 1385- صص 115-130)

·        تجارت الکترونیک: بررسی نقش واسطه ها در مدیریت دانایی بر اساس رویکرد پویای های سیستم، وزارت بازرگانی، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین 1389

·        مطالعه و بررسی راهکارهای دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری در شهر اصفهان، فصلنامه اقتصاد شهری 1395

·        سایر مقالات علمی

·        سیستم های دینامیکی: متدولوژی و روش شناسی (مجله پژوهشی دانشگاه شیخ بهایی- سال چهارم- شماره اول بهار 86- صص 113- 124)

·        اندازه گیری و تحلیل هزینه های کیفیت در شرکت فرمان خودرو سپاهان (مجله پژوهشی دانشگاه شیخ بهایی- 1387)

·        بررسی و تحلیل بهروری در سازمان های خدماتی و راهکارهای بهبود آن (چکیده در اولین همایش اقتصاد شهری- دانشگاه تربیت مدرس: ص15)

·        اولویت بندی اهداف کلان با استفاده از روش آنتروپی (چکیده در همایش ملی مدیریت شهری- اصفهان: ص 14)

·        نظام پیشنهادهای شهری ابزاری برای حمکرانی خوب (همایش اقتصاد شهری 1388- استانداری اصفهان)

·        روش های تامین مالی پرو‍ژه های شهرداری (ارائه در اولین همایش اقتصاد شهری: دانشگاه تربیت مدرس 26 و 27 خرداد 1383)

·        الگوی مناسب تدوین برنامه های میان مدت در شهرداری ها (ارائه در اولین همایش ملی مدیریت شهری: اصفهان 1384)

·        بررسی عوامل موثر بر سودآوری صنعت فولاد (ارائه به صورت پوستر در سمپوزیوم فولاد کشور- اصفهان اسفند 1384)

·        دانشگاه های کارآفرین و آموزش های مورد نیاز کارآفرینان (ارائه به صورت سخنرانی در اولین همایش ملی مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران 25 و 26 بهمن ماه 1385)

·        بررسی و تحلیل استراتژیک استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری اصفهان (با استفاده از روش ماتریس SWOT) سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی- تهران- تیر ماه 1388

·        جهاد اقتصادی و نقش مدیریت شهری در چرخه تبدیل عمل به ثروت، اولین همایش ملی جهاد اقتصادی، شیراز 1390

·        نیازسنجی از شهروندان با رویکرد محله محوری و با تاکید بر مفهوم کیفیت زندگی، کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران 1391

·        درآمدی بر تاثیرات اقتصاد شهری، همایش تولید ملی، اصفهان 1391

·        مستند سازی تجربیات، پژوهش هفته پژوهش دانشگاه پیام نور، اصفهان 1391

·        کندوکاوی در مفهوم کاربست پژوهش جهت تدوین مدل متناسب با حوزه مدیریت شهری، کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی شهری، مشهد 1394

·        آسیب شناسی برنامه های راهبردی شهری، نمونه موردی برنامه راهبردی اصفهان 95 شهرداری اصفهان، کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی شهری، مشهد 1394

سایر سوابق اجرایی

·        همکاری در طرح ها و پروژه های مختلف مطالعاتی (بالغ بر 20 مورد)

·        همکاری در راهبری و نظارت پروژه های پژوهشی شهرداری اصفهان (بالغ بر 50 مورد)

·        راهبری و نظارت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی شهرداری اصفهان (بالغ بر 200 مورد)

·        راهبری و راه اندازی پروژه های کوچک مقیاس پژوهشی شهرداری اصفهان

·        راهبری و پیگیری راه اندازی اتاق های فکر تخصصی شهرداری اصفهان

·        عضو کمیته راهبری برنامه های اصفهان 85، اصفهان 90، اصفهان 95 و اصفهان 1400

·        پژوهشگر برتر استان سال 1388 و سال 1394

·        عضو کانون نخبگان و مشاوران جوان

سوابق شغلی
1