سال98.
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
 
جستجو

 جمعيت و مساحت تقريبی و حريم قانونی مناطق

مناطق

سال 1387

مساحت محدوده قانونی (هکتار)

مساحت تقريبی محدوده و حريم قانونی (هکتار)

جمعیت

منطقه 1

821

800

77،154

منطقه 2

1،704

2،100

58،475

منطقه 3

144

1،100

116،699

منطقه 4

1،761

7،500

124،671

منطقه 5

1،210

6،000

151،293

منطقه 6

1،777

6،600

112،581

منطقه 7

1،650

2،850

141،786

منطقه 8

2،058

2،050

214،408

منطقه 9

2،063

1،950

72،348

منطقه 10

2،260

2،100

198،272

منطقه 11

1،181

1،100

58،702

منطقه 12

5،426

8،200

109،911

منطقه 13

1،825

3،450

113،865

منطقه 14

1،883

1،900

145،625

جمع کل

26،762

47،700

1،695،789

 

 توضيح :

 مساحت های فوق الذکر، بر اساس اعلام معاونت شهرسازی و معماری ميباشد.

 ** برآوردهای پيش بيةنی شده برای جمعيت بر اساس نرخ های رشد سازمان مديريت و برنامه ريزی استان اصفهان

 فرمول محاسباتی p(t) = p(0) (1+z)t

 P(0)  سال مبنا (1385) و p(t)  سال مورد نظر و z  نرخ رشد جمعيت برابر 2.16% است.

معرفی شهر