سال98.
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
 
جستجو

 

جمعیت

خانوار

زن

مرد

جمعیت شهری

خانوار

زن

مرد

جمع

استان 1025821 1856874 1941854 3798728 1224755 2223856 2335400 4559256
شهر - 784994 817116 1602110 441782 784994 817116 1602110
منطقه یک 22463 37477 36449 73926
دو 15177 27010 28691 55701
سه 33107 55734 56082 111816
چهار 32087 55617 57217 112834
پنج 68717 123496 130568 254064
شش 31251 52868 54088 106956
هفت 70860 131805 138892 270697
هشت 81896 147532 153041 300573
نه 19590 33854 35467 69321
ده 51842 92416 97560 189976
یازده 14792 27185 29061 56246
 دوازده 25636   46043  48113 94156        
 سیزده  28366 50812   57652 108464        
 چهارده  36209  69633 74213   143846        
پانزده

 

معرفی شهر