سال98.
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
 
جستجو

دوره

سال شمسي

تعداد جمعيت به نفر

مأخذ

ابتداي حكومت مغول

602

000/100

معجم البلدان ياقوت حموي

صفويه (شاه عباس)

988

000/600

سفرنامه شاردن

فتحعلي شاه قاجار

1195

000/250

الاصفهان، محمد مهدي ارباب

ناصرالدين شاه قاجار

1250

000/50

الاصفهان، محمد مهدي ارباب

مظفر الدين شاه قاجار

1256

860/64

الاصفهان، مير سيد علي جناب

دوره حكومت پهلوي

1280

000/70

سفرنامه هانري رنه آلماني

1302

850/89

الاصفهان، مير سيد علي جناب

1319

598/240

اداره كل آمار ايران

1322

000/250

تاريخ اصفهان شيخ جابر انصاري

1335

876/254

مركز آمار ايران

1345

045/424

دوره حكومت جمهوري اسلامي

1355

510/671

1365

753/986

1368

850/119/1

1370

494/165/1

1375

659/310/1

1385

838/624/1

طبق سرشماري نفوس و مسكن سال 1385

1390

967/796/1

معرفی شهر