سال98.
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد
 
جستجو

اصفهان یکی از شهرهای مبنایی برای کشور ایران در طول تاریخ بوده و هست این شهر از معدود مراکز باستانشناسی ارزشمند جهانی وبسیاری از آثار باستانی آن در لیست آثار بشری به ثبت رسیده است. اگر از تاریخ این شهر سخن به میان آید سرگذشت آن تا اعماق اساطیر وافسانه ها ریشه دارد تاریخ این شهر از یک سو به سلیمان و نوح متصل و از سوی دیگر پایگاه نهضت کاوه آهنگر بر علیه ضحاک خونخوار معرفی می گردد. اهمیت اصفهان به اندازه ای است که در اکثر دائره المعارفهای بزرگ جهان مدخلی به آن اختصاص یافته و سفرنامه هایی از محاسن وشکوه ظاهری و باطنی آن از پژوهندگانی چون تاورنیه، شاردن و... به نگارش درآمده و مظاهر تمدن آن همانند سبک معماری ، مکتب فلسفی و منهج فقهی آن چشمگیر است.

ابن حوقل ضمن توصيف اصفهان در نيمه دوم قرن چهارم هجري و اشاره به منسوجات ابريشمي و پنبه ، زعفران و ميوه هاي گوناگون آن كه به ساير نقاط صادر ميشد ميگويد: از عراق تا خراسان شهري تجاري بزرگتر از اصفهان، جز ري وجود نداشته است.

به طور کلی اصفهان بنا بر ملاحظات سياسي موقعيت جغرافيايي اوضاع طبيعي و وسعت خاک آن از هزاران سال پيش تاکنون چندين بار به پایتختي کشور انتخاب شده است مهمترين دوراني که اصفهان رسماً پايتخت ايران بوده عبارتند از:

الف ) عهد اشکانيان (پایتخت ولیعهد )   

ب ) عهد ساسانيان (پایتخت ولیعهد )   

ج  ) دوره ديلمه

د  ) دوره سلاجقه ( از کارهاي مهم اين دوره اقدام به اصلاح تقويم جلالي به همکاري عمر خيام )
ه ) دوره صفويه.  والتر مينچ آلماني مي نویسد: اصفهان نه تنها  در قلب ايران قرار دارد بلکه داراي کليه شرايطي است که براي يک پايتخت بزرگ لازم است.

 اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانی اصفهان را به تصرف خود درآورد این شهر که محل فرمانروایی یکی از هفت خاندان بزرگ بود با ظهور اسلام درزمان خلیفه دوم به تصرف مسلمانان درآمد وپس از این که اصفهان اسلام را پذیرفت برای مدتی جی نامیده شدو در قرن چهارم هجری مرداویج بنیانگذار سلسله زیاری اصفهان را ضمیمه تصرفات خود کرد.

رکن الدوله دیلمی دو محله مسلمان نشین شهرستان ویهودیه رابه همدیگرملحق نمود اصفهان در دوره آل بویه وسلجوقیان پایتخت بوده وآثاری که از دوره دیالمه وجود دارد مبین این مطلب است که درزمان این سلسله نیز اصفهان کاملا مورد توجه قرار گرفته بود. دردوره سلاجقه به ویژه در مدتی که خواجه نظام الملک وزیر دوتن از پادشاهان این دوره بود اصفهان بسیار ترقی کرد وبعد از فروپاشی سلاجقه واستقرار حکومت اتابکان در نقاط مختلف کشوردستخوش حملات گردید که قتل عام های دوران مغول و تیمور وهمچنین جهانشاه قره قویونلو از این نمونه می باشد و پس از قتل عام تیمور شهر در موقعیت بسیار آشفته ای قرار گرفت.

 در سال 1000 هجری قمری به دستور شاه عباس اول پایتخت صفویان از قزوین به اصفهان انتقال یافت دراین زمان جمعیت اصفهان به یک میلیون نفر رسید وبه شدت از نظر مراکز تجاری وفرهنگی ترقی نمود.

دردوران پس از سلسله صفویه نیز گرچه خصوصا در دوران قاجاریه دچار رکود گردید وحکام مستبدی نظیر ظل السلطان در خرابی و ویرانی عمارات این شهر کوشیدند با وجود آن با افزودن عصاره تلاش به چهره شهر دوباره سر برآورد به گونه ای که هم اینک به قطب صنعتی کشور تبدیل گردیده است.

معرفی شهر