۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
نقشه سایتعضویتصفحه اصلیاصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی
موزه تاريخي طبيعي

 

  ارتباط با موزه

نشاني : اصفهان خيابان استانداري تالار تيموري

تلفن: 32222026

تاريخچه

موزه هاي تاريخ طبيعي بازگو كننده تاريخ طبيعت و جهان آفرينش مي باشند ، لذا در اين قبيل موزه ها نمونه هاي جالب و ارزنده كليه آثار خلقت اعم از بي جان و جان دار به روشهاي معمول علمي نگهداري و در معرض ديد عموم قرار مي گيرد .

 

  موزه تاريخ طبيعي اصفهان در 15 اسفند 1367 در تالار تيموري ( يكي از بناهاي باستاني عصر تيموريان ) كه از طرف شهرداري اصفهان در اختيار قرار داده شده تاسيس و راه اندازي گرديده است . تمامي آثار طبيعي و مجموعه هاي ارزنده اين موزه در زمينه هاي علوم گياهي ـ جانوري زمين شناسي و جغرافيايي به همت و سرمايه شخصي دكتر جعفريان استاد دانشگاه اصفهان در مدت 37 سال تلاش مستمر از نقاط مختلف ايران و خارج از كشور گردآوري ، خريداري ، مبادله يا تهيه گرديده و پس از تنظيم و رده بندي و بررسيهاي علمي به وضع كنوني درآمده و ر اختيار عموم قرار داده شده است . هدف اساسي از تاسيس موزه تاريخ طبيعي اصفهان ضمن بالا بردن سطح دانش و اطلاعات عمومي جامعه درباره عالم حيات و عظمت جهان آفرينش و قدرتمندي خالق يكتا ، حفظ ميراث ارزنده طبيعي كشور از غارت و تخريب ، جبران كمبود وسايل كمك آموزشي ، حفظ سلامت جامعه از طريق ايجاد محيطي سالم و تفريحي ، فراهم آوردن زمينه هاي تحقيق در علوم طبيعي و كمك به افزايش جاذبه هاي توريستي كشور و شهر اصفهان مي باشد .

اين موزه از نظر جامعيت و تنوع نمونه ها در زمينه هاي علوم طبيعي ، توجه خاص به جنبه هاي آموزشي و علمي آن در سطوح گوناگون آموزشي و دارا بودن مجموعه كم نظير در پاره اي از بخشهاي علوم زيستي بخصوص مجموعه اسفنجهاي نواحي استراليا صدف هاي اقيانوس كبير و اطلس و سنگواره هاي ادوار گذشته در ايران منحصر و ويژگي خاصي را  دارا مي باشد .

معرفي مجموعه ها

 سالن راهنماي موزه :

اين سالن به منظور آشنايي و راهنمايي بازديدكنندگان به ويژه گروههاي آموزشي در بدو ورود به موزه تنظيم گرديده تا با ارائه نقشه ها و نمونه هاي هر سالن به وضعيت كلي موزه اطلاع حاصل نمايند .

سالن جانوران بدون مهره : 

شامل انواع تك سلولي ها ـ اسفنج ها ـ مرجان ها ـ خارپوستان ـ نرم تنان و بندپايان مي باشند كه به صورت علمي رده بندي و به نمايش گذارده شده اند .

در اين سالن رده بندي و آشنائي با جهان حشرات ـ بازسازي آموزشي نرم تنان ، صدفهاي كمياب اقيانوس كبير و اطلس پروانگان سحرآميز شايد ديدني و جالب تر براي بازديدكنندگان باشد .

سالن گياه شناسي :

شامل انواع گياهان گلدار ـ بي گل ـ داروئي ـ صنعتي ايران و هر بار يوم و مقايسه آنها با نمونه هاي خارج از كشور ـ مواد داروئي سنتي ايران ـ اثر برگ و ساقه درختان فسيل شده مربوط به دورانهاي گذشته اروپا و ايران ، بخصوص تنه هاي درختان معدني شده (سيليسي يا سيدريتي ) جنگلهاي 180 ميليون سال قبل ايران .  

سالن زمين شناسي :

شامل كليه مواد تشكيل دهنده پوسته جامد زمين ـ كاني ها ـ كريستال ها ـ سنگ هاي معدني ـ رسوبي ـ آذرين ـ دگرگوني ـ ساخت هاي رسوبي دريائي و قاره اي سنگواره ها يا فسيلهاي دريائي دورانهاي گذشته از 580 ميليون سال قبل تاكنون .

در اين سالن مجموعه سنگواره هاي كمياب و ارزنده ايران ـ مولاژهاي بازسازي شده فسيلهاي خارج از كشور از ويژگي خاصي برخوردار بوده و از نظر آشنايي يا پراكندگي جغرافيائي و ارزيابي اقتصادي معادن مختلف كشور و استان اصفهان كاملا منحصر و استثنائي مي باشد.

سالن جغرافياي طبيعي و نقشه ها :

در اين سالن نمونه هائي از نقشه هاي توپوگرافي ـ جغرافيائي نقشه هاي برجسته شهري و طبيعي و زمين شناسي ـ نقشه هاي زمين شناسي و زمين ساختي ايران ـ نقشه نقاط هم ساختماني و زلزله خيزي ماكت هاي آموزش جغرافيائي ـ نقشه هاي پژوهشي و گسترش معادن مختلف كشور و استان اصفهان و كارهاي پژوهشي واحد تحقيقاتي موزه ارائه گرديده است .

سالن جانوران مهره دار : 

اين سالن كه از بزرگترين سالنهاي موزه است و خود از نظر معماري ديدني است شامل انواع ماهيان ـ دوزيستان ـ خزندگان ـ پرندگان ـ پستانداران به صورت رده بندي و بازشناسي محيط زندگي و از نظر آموزشي نمونه هاي مشابه و اختلاف آنها نشان داده شده است .

سالن كمك آموزشي و ديدنيهاي جهان خلقت :

 

  در اين سالن بازديدكنندگان بخصوص دانش آموزان و دانشجويان با انواع وسايل كمك آموزشي در عالم طبيعي ( زيست شناسي ـ ظمين شناسي ـ جغرافياي طبيعي ) كار واحد تحقيقات و تكنولوژي آموزشي موزه تاريخ طبيعي كه در سطوح مختلف آموزشي از راهنمائي تا دانشگاه ها ( كارشناسي ارشد ) تهيه گرديده آشنا مي شوند . اهم نمونه هاي اين سالن عبارتند از :

وسايل آموزشي زيست شناسي ، زمين شناسي

تابلوهاي آموزشي علوم طبيعي

مولاژهاي مربوط به انسان شناسي و جانورشناسي به صورت متنوع و تشريحي

مولاژ فسيلهاي كمياب بين المللي به صورت جداگانه و ارائه آن ها در تابلوهاي رده بندي

طرز تهيه نقشه هاي برجسته و قالب گيري مراحل مختلف جنين انسان به صورت مولاژ طبيعي

جنين هاي عجيب الخلقه

مراحل تشكيل فسيل از بي مهرگان و مهره داران

نمونه هايي از انسان شناسي

 

جاذبه های گردشگری