۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
نقشه سایتعضویتصفحه اصلیاصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
گرگ یراق

 

اين سقاخانه در محل بازارچه در تكيه واقع است و با سقاخانه حاج محمدجعفر، تفاوت چنداني ندارد. اين سقاخانه داراي شير آب لوله كشي شهري است و در و پنجره اش از هنر گره چيني دوازده، برخوردار است.

 

آثار تاریخی
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime