درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
نشريه الكترونيكي رصد
*شماره 11 شهرهاي بيوفيليك)شهرهاي زيستدوست( چه نوع شهرهايي است؟
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* شماره 32 راهكارهاي ارتقاي كيفي باغ وحش صفه جهت جذب و افشايش رضايتمندي بازديدكنندگان و گردشگران
 
* شماره 33  شهر دانش؛ تحقق توسعه شهري دانش بنيان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعداد بازدیدکنندگان امروز 98 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 536532 تعداد کاربران بر خط 602 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
شماره پیامکی
 آدرس :پل چمران،جنب شهرداري منطقه 7
پست الكترونيك :Shahrsazi@isfahan.ir
تلفن :34593634،34593650
فكس :34594401