سال 94
ENGLISH نقشه سایت عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
 
جستجو
صنایع دستی

اهداف و استراتژي ها
-هدف از ايجاد اين مجموعه در معاونت فرهنگي اجتماعي ايجاد واحدي مستقل جهت تصميم گيري در امور خواهرخوانده ها

و گسترش اين ارتباط در بين كشورهاي همسايه، كشورهاي اسلامي و ساير كشورهاي جهان است

-با توجه به پتانسيل هاي زيادي كه در شهرهاي خواهرخوانده وجود دارد واحد امور خواهرخوانده ها ايجاد گرديده تا با همكاري

دانشگاه ها و ساير نهادها هرچه بيشتر از اين پتانسيل ها به نحو احسن استفاده نمايد و اين واحد به شكل هر چه فعال تر در

-عرصه روابط فرهنگي اجتماعي هنري اقتصادي علمي و... ظاهر شود

-گسترش كمي و كيفي ارتباطات خواهرخواندگي

-تهيه و تنظيم برنامه استراتژيك براي برگزاري هفته فرهنگي اصفهان در شهرهاي خواهرخوانده و كشورهاي اسلامي