سال 94
ENGLISH نقشه سایت عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
 
جستجو
صنایع دستی

سياستهاي معاونت فرهنگي اجتماعي

1. تدوين سند آمايش، توسعه و ارتقاي مراكز فرهنگي اجتماعي وابسته به شهرداري و تهيه نقشه راه

2. لحاظ نمودن نگاه هويتي در جانمايي، طراحي و احداث پروژه هاي فرهنگي اجتماعي

3. اولويت بخشي به رويكرد مسجدمحوري در ايجاد فضاهاي فرهنگي- اجتماعي

4. توسعه برنامه ها و فضاهاي فرهنگي- اجتماعي با اولويت خانواده محوري و با هدف افزايش نشاط فردي و اجتماعي

5. نهادينه سازي و لحاظ نمودن پيوست هاي فرهنگي اجتماعي در پروژه هاي شاخص شهري

6. فراهم ساختن زير ساخت هاي شهري به منظور توسعه گردشگري به ويژه در مناطقي از شهر كه محور گردشگري محسوب مي شوند

7. افزايش سهم بودجه برنامه اي در مجموع اعتبارات فرهنگي

8. اولويت بخشي به پروژه ها و برنامه هاي مشاركتي

9. عدالت محوري در توسعه فضاها و اماكن با تأكيد بر مناطق محروم

10. افزايش سطح مشاركت هاي اجتماعي در شناخت و حل مسائل فرهنگي- اجتماعي شهر