سال 94
ENGLISH نقشه سایت عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
 
جستجو
صنایع دستی

منشوراخلاقي شهرداري اصفهان و سازمانهاي وابسته
۱-     به موقع در محل كار حضور يافته و در ارتباط با همكاران و ارباب رجوع وقت شناسي رعايت گردد .
۲-     نسبت به همكاران و مراجعان با خوشرويي و متانت رفتار شود .
۳-     راهنمايي و اطلاعات لازم به طور كامل در اختيار مراجعان قرار گيرد و از سرگرداني آنها جلوگيري شود .
۴-     فضاي مراودات به گونه اي باشد كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان كامل داشته باشند .
۵-     ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض ( قومي ، جنسي ، خويشاوندي ، مذهبي و...) صورت گيرد .
۶-     به صحبت ها و خواسته هاي مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگويي و ارائه خدمت به آنها حداكثر تلاش صورت گيرد .
۷-     اطلاعات لازم جهت انجام خدمت بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب به همكاران ارائه گردد .
۸-     انجام وظايف به صورت موثر و كارامد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني صورت گيرد .
۹-     از مظاهر فساد اداري ، نظير توصيه ، سفارش ، و اخذ هرگونه هديه غير متعارف و وجه نقد خودداري شود .
۱۰- در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از شغل و موقعيت شغلي و دريافت هديه غير متعارف يا وجه نقد موضوع به مسئولين ذيربط اطلاع داده شود .
۱۱- فعاليت ها زمان گذاري شود و بر اساس زمان پيش بيني شده انجام شود .
۱۲- از شايعه سازي ، تهمت ، غيبت ، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد كاركنان را تضعيف مي كند پرهيز شود .
۱۳- رازدار بوده و از افشاء اسناد محرمانه خودداري شود .
۱۴- از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود .
۱۵- از استعمال دخانيات به ويژه در محيط كار پرهيز شود .
۱۶تجهيزات و اشياء به طور دقيق و منظم استقرار يابدبه نحوي كه در زمان مورد نظر به راحتي در دسترس باشند .
۱۷- حسب مورد از وسائل ايمني استفاده گردد .
۱۸-  از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازماني جلوگيري شود .
۱۹- سعي شود بين زندگي شغلي و خانوادگي توازن و اعتدال برقرار شود .
۲۰- از اختيارات و قدرت سازماني استفاده صحيح صورت گيرد .
۲۱- اهداف سازمان به طور صحيح درك شود و اهداف فردي با آن همسويي داشته باشد .
۲۲- نسبت به حرفه وسازمان مطبوع خود احساس مسئوليت داشته باشد .
۲۳- قوانين و مقررات سازماني به طور دقيق رعايت شود .
۲۴- از تسليم مدارك و اسناد به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند خودداري شود