خدمات الکترونیک
معرفی سامانه پیامک

سامانه پیام کوتاه شهرداری اصفهان  sms center
با توجه به نقش و کارآمدی سامانه پیام کوتاه بعنوان یک رسانه موثر در ایجاد ارتباطات و انتقال اطلاعات و استفاده از آن در جهت خدمات بیشتر به شهروندان سامانه پیام کوتاه شهرداری اصفهان با هدف اطلاع رسانی و ارائه خدمات الکترونیکی راه اندازی گردیده است .
شهروندان عزیز باارسال پیامک به شماره 30003137 می توانند از خدمات این سامانه که در زیر بدان اشاره شده است استفاده نمایند .
استعلام عوارض نوسازی : 

شهروندان عزیز می توانند ضمن مشاهده یکی از فیش های نوسازی و درج عدد 1 و شماره های بلوک ،ملک ، آپارتمان و مالک نسبت به ارسال پیامک به شماره 30003137 بصورت زیر اقدام نمایند : 
مالک ,آپارتمان ,ملک , بلوک 1, 

مثال 1,101006,2,1,0
در صورتی که هریک از موارد وجود نداشت عدد صفر گذاشته شود

 استعلام عوارض خودرو:

  شهروندان عزیز می توانند ضمن درج عدد 2 و شماره پلاک نسبت به ارسال پیامک به شماره 30003137 بصورت زیر اقدام نمایند  
شماره سه رقمی ,حرف, شماره دورقمی پلاک 2

 مثال: 200 ، ل ، 30، 2

تذکر مهم : استفاده از این سامانه  جهت شهروندانی است که حداقل یکبار در شهرداری اصفهان نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام نموده اند