سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/11/23 اطلاعات شهرداري اصفهان يكپارچه مي شود
اطلاعات شهرداري اصفهان يكپارچه مي شود

ايمان بهارلو، سامانه "سيما" را مخفف سامانه يكپارچه مديريت اطلاعات عنوان كرد و گفت: با توجه به اينكه در شهرداري اصفهان تعداد زيادي سيستم نرم‌افزاري وجود دارد، بايد طبق استانداردها سامانه جامعي وجود داشته باشد تا بتواند از اطلاعات ساير سامانه‌ها گزارش‌گيري و اطلاعات را در قالب گزارش‌هاي استاندارد به مديران و ساير كارشناسان ارايه كند.

وي با اشاره به اينكه سامانه سيما دو اتفاق خوب را براي شهر رقم مي‌زند، گفت: با اين سامانه تمام گزارش‌هاي مورد نياز مديران و كارشناسان از يك منبع خروجي مي‌گيرد و شفاف‌سازي اتفاق مي‌افتد.

كارشناس معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان تصريح  كرد: در حال حاضر سامانه سيما در معاونت خدمات شهري 90 درصد پيشرفت داشته و سامانه معاونت‌هاي حمل و نقل و ترافيك و عمران در حال انجام است و به مرور براي ساير معاونت‌ها نيز فعال مي‌شود.

بهارلو خاطرنشان كرد: تا پايان امسال تمام فرم‌هاي مورد نياز و فرايندهاي معاونت‌هاي شهرداري اصفهان در سامانه سيما ايجاد و راه اندازي مي‌شود.

وي با بيان اينكه سامانه‌هاي نظام جامع آماري، سامانه بالادستي ساير سيستم ها است كه با هدف تجميع اطلاعات راه اندازي مي‌شود، گفت: براي پياده سازي سامانه جامع نظام آماري در شهرداري بايد بر اساس چند فرايند اقدام شود، در حال حاضر نسبت به شناسايي فرايند آماري و اطلاعاتي هر سازمان اقدام مي‌كنيم، بعد از آن تحليل سيستم هاي نرم‌افزاري قبلي سازمان‌ها را انجام داده و سپس اقلام اطلاعاتي شناسايي شده را در سامانه طراحي و مورد بررسي قرار خواهيم داد.

وي ادامه داد: مرحله بعد ساخت دفترچه راهنما و بروشورهاي اطلاعاتي با توجه به ورود اطلاعات در دستور كار قرار مي‌گيرد و اطلاعات آماري براي كارشناسان و مديران تهيه مي‌شود.

بهارلو گفت: مشكل اساسي كه در شهر وجود داشت، تنوع سيستم هاي نرم‌افزاري بود، در واقع براي دريافت هر گزارشي بايد تمام سيستم‌ها شناسايي مي‌شد تا بدانيم در هر سامانه چه اطلاعاتي وجود دارد و براي هر سامانه بايد يك كارشناس در نظر مي‌گرفتيم، اما با راه‌اندازي سامانه سيما اين مشكلات برطرف خواهد شد.

 

(خبرگزاري ايمنا)