سال 94منطقه 11شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1397/03/13 پيام مدير منطقه 11 به مناسبت فرارسيدن شب هاي قدر
پيام مدير منطقه 11 به مناسبت فرارسيدن شب هاي قدر
شب قدر است و طي شد نامه هجر/ سلام فيه حتي مطلع الفجر شبي آبستن يك مسيح ، اسارتي زاينده يك نجات... "حيات و حركت" آغاز يك زندگي ديگر، پيداست كه فرشتگان خدا به همراه آن "روح" در اين شب به زمين فرود آمده اند تا انسان را متحقق به انسانيت خود كنند و اهل سلوك را به بقاعين استهلاك مشرف گردانند. عشاق شكواييه هجران را چونان شبي در مي نوردند و به اميد وصل و ديدار از جام ظهور "سلام" تا "مطلع الفجر" چشم دل باز مي كنند كه جان ببينند و مستغرق شوند در عظمت رب العزت، باشد كه فاني در شهود ذات اقدس پروردگار گردند. در اين شب با فناي مومن در حضرت اسما و صفات ، الباقي نسبتها و اضافات ساقط مي شوند و كثرت ظاهر در تصحيح خيال وحدت باطن مي گردد و بالعكس. و تا صبح بر اين شب سلام.... تا آن لحظه كه خورشيد قلب اين سنگستان را به ناگاه بشكافد، گل سرخ فلق بر لبهاي فسرده اين افق بشكفد و نهر آفتاب بر جان هاي تشنه و نيازمند جاري گردد....... و تاصبح بر اين شب سلام...