سال 94منطقه 11شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1397/04/04 جلسه مدير منطقه 11 با رييس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
جلسه مدير منطقه 11 با رييس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
د
مدير منطقه 11 با رييس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان ديداري داشتند.
در اين ديدار طرفين راجع به تغيير كاربري اراضي كشاورزي منطقه جهت احداث پيست اسب سواري صحبت كردند. با توجه به وجود پتانسيل بسيار خوب پرورش اسب در منطقه 11 ، احداث اين پيست مي تواند رونق خوبي به اين منطقه  افزوده نمايد. در پايان ضمن تاييد اين تغيير كاربري ، مقرر شد در جلسات آتي اين موضوع توسط طرفين پيگيري شود.