سال 94منطقه 11شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1397/04/23 بازديد مدير عامل سازمان پاركها از فضاي سبز منطقه 11
بازديد مدير عامل سازمان پاركها از فضاي سبز منطقه 11
در ساعات ابتدايي صبح روز چهارشنبه 20 تيرماه 1397 سركار خانم دكتر مرتضايي نژاد مدير عامل  و
كارشناسان سازمان پاركهاي شهرداري اصفهان به همراه جناب آقاي مهندس حقاني مديركل هماهنگي و نظارت بر خدمات شهري و مدير منطقه 11 جناب آقاي مهندس اشرفي از فضاهاي سبز منطقه 11 بازديد كردند.